Ken je Brein: De Hersenen

In de craniotherapie staan de hersenen behoorlijk centraal. We willen er graag voor zorgen dat het centraal zenuwstelsel de ruimte heeft en zijn natuurlijke bewegingen kan maken. Dat geeft de mens de gelegenheid zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen.

Dat is nodig, want de manier waarop we leven geeft de hersenen weinig gelegenheid hun natuurlijke ontwikkelingsweg te volgen.

In de cranio-opleiding heb je al ontdekt dat het mogelijk is om het systeem van je cliënt te helpen terug te keren naar een natuurlijker staat. Stel je nu voor dat je een stap verder gaat en je, naast het bestuderen van de hersenen via plaatjes of een boek, in staat gesteld wordt ook die hersenen rechtstreeks te leren voelen en zelfs kunt leren hoe je met je handen disbalans en vastzittende energie in de hersenen kunt ontdekken en herstellen.

Dat kan: in de nascholingen Ken je Brein II en III.
Lees hier meer over Ken je Brein II
Lees hier meer over Ken je Brein III

Wat ga je leren?

De onderliggende gedachte hier is zeer eenvoudig. De hersenen zijn een elektrisch apparaat. Ze werken door middel van elektrische signalen. Ook gedachten, (levens)houdingen en handelingen zijn uiteindelijk een verzameling van elektrische prikkels. Deze prikkels worden door de hersenen zelf geproduceerd en de verbindingen die vaak gebruikt worden, worden uiteindelijk voorkeurspaden. Zo worden vicieuze gedachtepatronen, emotionele gewoontes enzovoort letterlijk vastgelegd. Dit gebeurt vaak zelfs voor de geboorte en er ontstaan op die plekken als het ware ‘statische’ ladingen.

De verbindingen zijn dan zo diep geëtst dat ze letterlijk zwaarder, harder, gaan voelen dan de rest van het omringende hersenweefsel en hierop druk kunnen gaan uitoefenen. De hersenen krijgen zo dus minder ruimte om hun volle potentieel waar te maken. Dit kun je leren voelen en ontladen.

Voor wie

Deze modules zijn toegankelijk voor afgestudeerde PCSA-therapeuten en -studenten die ten minste Ken je Brein I hebben afgerond. Therapeuten van het Upledger instituut kunnen de module volgen als zij eerst de module Praten met het Hart hebben gevolgd.

Let op!

In deze modules wordt met de hersenen gewerkt.
Als jij zelf in de afgelopen vijf jaar een aandoening hebt (gehad) die met je hersenen verband houdt, neem dan voor je aanmelding contact met ons op.