Opleiding

Aandachtvolle aanraking is rustgevend en helend voor mensen. En jouw aanraking als craniotherapeut gaat nog een stuk dieper. Jouw systeem leert in vier leerjaren om zó aanwezig te zijn, dat je cliënt zich op vele lagen gedragen, gezien en gehoord voelt.

Gedragen door jouw vertrouwdheid met de werking van het lichaam en zijn zelfherstellend vermogen.
Gezien in wat dit lichaam aan ervaringen bij zich draagt, en in de onbegrensde potentie ervan.  Gehoord door jouw luisterende hart en handen als het gaat over oude pijn en onbewuste patronen.

Wil jij deze aandacht ook kunnen geven aan je cliënten?
Ze leren weer contact te maken met zichzelf, op alle niveaus?
Je leert het op onze opleiding tot craniotherapeut.

Je kunt eerst komen kijken op een open avond, of een workshop doen.
Voel je een klik? Kijk hier wanneer je je kunt aanmelden.

Opzet van de opleiding

Onze volledige opleiding is HBO-conform.
Ze is modulair opgebouwd en bestaat uit een eerste propedeusejaar, gevolgd door drie leerjaren.
In elk leerjaar:
– volg je een aantal modules met oefendagen
– maak je reflectieverslagen
– lees en leer je vakliteratuur
– oefen je thuis en in groepjes (ook op school)
– doe je toetsen
– heb je voortgangsgesprekken
De modules vinden plaats in Bussum. In het vierde jaar doe je één keer een vijfdaagse module op locatie (met overnachting). Afstuderen doe je middels een eindwerkstuk en een examen.

Voor een overzicht van de kosten van de opleiding kijk je hier.

Hier vind je informatie over studiefinanciering.

Voor de opleiding gelden deze voorwaarden.

Om een diploma te krijgen en als therapeut aan de slag te gaan, dien je ook een diploma Medische Basiskennis (MBK) op HBO-niveau te volgen met een studiebelasting van 40 ECs. De opleiding moet voldoen aan de Plato-normen. Wij bieden MBK niet zelf aan, dus deze dien je elders te volgen. Ook moet je elders een EHBO-diploma halen. Beide moeten geldig zijn op het moment van diplomering.
We bieden wel regelmatig de vereiste nascholingen MBK en EHBO aan.

Toelatingseisen

Om je propedeusecertificaat te kunnen halen, en ook om uiteindelijk af te studeren, heb je minstens een Havo- of MBO-4-diploma nodig. Heb je dat niet, neem dan contact op. We kunnen namelijk in overleg bekijken of je toch voldoende onderlegd bent voor het volgen van de opleiding.

Let op: er volgt halverwege het jaar een intakegesprek. Daarin bespreken we wat jou motiveert om deze opleiding te gaan doen en wat je situatie is. We bekijken of wij denken dat we je in vier jaar tot een startbekwaam therapeut kunnen opleiden. Pas na een positieve uitkomst kun je verder studeren voor je propedeuse.

Disclaimer

Cranio biedt bewustwording en heling. Onze studenten en afgestudeerden beloven nooit genezing.
Cranio wordt ook in de opleiding niet voorgesteld als vervanging, maar als aanvulling.
Cliënten wordt te allen tijde gewezen op het belang van contact houden met hun huisarts als coördinerend behandelaar en met eventuele behandelend specialisten.

Klachtenprocedure                                     Externe vertrouwenspersoon