Over Etienne Peirsman

Etienne PeirsmanEtienne Peirsman begon zijn loopbaan als leraar Lichamelijke Opvoeding en Biologie, op uiteenlopende scholen in Antwerpen, België. Van meet af aan was hij al evenzeer gefascineerd door lichaam en biologie, als door andere aspecten van het mens-zijn. Vlak na zijn diplomering studeerde hij ook af in verslavingtherapieën bij de Bouwmanstichting en in emotioneel werk aan de Humaniversity in Den Haag, waarna Peirsman als groepsleider en verslavingstherapeut aan de slag ging in een rehab-center.

Peirsman en de ontdekking van No-Mind

In 1986 werd hij behoorlijk ziek. Een stafilokokken-infectie zorgde ervoor dat zijn nieren ermee ophielden. Ook zijn hartkleppen werden aangevreten, met als gevolg dat zijn bloedsomloop ermee begon te stoppen. “Het was een einde-rit-verhaal”, aldus Etienne. Naar het ziekenhuis wilde hij niet; hij besloot naar het rehab-center te gaan waar hij had gewerkt. Zij konden niks voor hem doen, maar hij kon er enkele nachten blijven en begon als vanzelf te mediteren.

“Zo kwam ik spontaan in No-Mind terecht”, vertelt Etienne. “Ik kwam in een andere realiteit met mezelf. Het was de weg van het sterven.” Een traditionele benadering zou niet gaan, zag hij in zijn meditaties. Hij verliet het rehab-center en vertrok met een vriend naar de Ardennen. Daar lag hij vijf dagen en nachten achtereen in de bossen onder de blote hemel. In No-Mind.

Zo ging het helingsproces verder, dat met de meditaties al was begonnen. Zijn hartkleppen herstelden. Zijn nieren, waarvan de één voor 60 en de andere voor 89% uit dood materiaal bestonden, begonnen te regenereren. Zonder enig medicijn of ingrepen herstelde Etienne zover, dat hij een jaar later naar Poona, India kon afreizen.

Daar kwam Etienne Peirsman voor het eerst in aanraking met cranio. “Dat bracht me het dichtst bij de ervaring die ik in meditatie had gehad, van getuige zijn van het sterven. Ik ging automatisch naar de mid- en longtide. En zo hervond ik die onmetelijke, ultieme rust van No-Mind in cranio. Dat andere contact dat ik had met mijzelf, met mijn lichaam, die intense regeneratie-ervaring: in cranio kan ik die uiten, want dat komt er het dichtst bij.”

Etienne deed zowel een Rebalancing-opleiding als een CranioSacral Therapy-opleiding in Poona en vertrok vervolgens naar de Verenigde Staten, om in West Palm Beach, Florida, te studeren bij een van de grondleggers van de craniotherapie, John Upledger. In 1993 behaalde Etienne zijn certificaat Craniosacraaltherapeut.

“Ik gaf toen al cranioklassen”, vertelt Etienne Peirsman, die in 1991 al de Belgian Craniosacral and Meditation Society had opgezet. In 1994 keerde hij terug naar Poona, India om door te leren, en werd bij Badhrena in 1995 gecertificeerd tot Cranio Sacral Balancing Teacher. Hij heeft, vertelt hij, “dus behoorlijk veel opgetrokken met Upledger, en ook de biodynamische cranio voorbij zien komen, en uiteindelijk heb ik een eigen manier ontwikkeld om cranio over te brengen.”

“Voor mij is er geen dag zonder cranio”, vertelt Etienne. “Het is een manier van leven. Of sterven. Ik ga van het ene op het andere moment in No-Mind. Zo houd ik mijn lichaam op peil. En de evolutie stopt niet, het blijft zich ontwikkelen. Mijn nieuwste inzichten zullen te vinden zijn in het boek dat ik schrijf: een boek voor de nieuwe mens.”

Etienne Piersman heeft in de loop der jaren lesgegeven over de gehele wereld: van Poona (India) en Byron Bay (Australië) tot  verschillende plekken in de Verenigde Staten, waaronder in Philadelphia, Fort Lauderdale en Santa Fe. Jarenlang gaf hij ook les in Kurisa Moia en Gauteng in Zuid-Afrika.

Sinds jaar en dag woont Etienne Peirsman de helft van het jaar in de Verenigde Staten en de andere helft in Antwerpen. Hij geeft les in Nederland (Bussum) en België (Dilsen) en in het centrum Blue Desert Hale in Escobosa, New Mexico (US) en in Seattle, Washington State. In juni geeft hij les in Hong Kong en binnenkort begint hij ook in Praag.

Voor de opleiding kun je kijken op de pagina Opleiding. Voor de activiteiten van Peirsman in de Verenigde Staten en Hong Kong kun je terecht op de Amerikaanse website!