Visie en Missie

Visie

Het laten beleven van een vernieuwende kijk op gezondheid vanuit de complementaire verbinding van oude wijsheid en moderne wetenschap.

Missie

Onze missie is om studenten op te leiden tot wijze en ethische beoefenaars van de midline cranio. Waar het voelend hart in samenwerking met het zelf-genezend vermogen van het lichaam oude conditioneringen vrijmaakt en ruimte creëert voor hernieuwde samenwerking met de ziel.

Hoe doen we dat:

  • Door met passie en liefde voor Cranio, studenten de heilzame werking van de zachte aanraking te leren
  • Door samen met de studenten de ‘biologie van de schepping’ te onderzoeken op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak.
  • Door in de realiteit van ‘no mind’ te gaan waardoor lichaam en geest opnieuw verbinding krijgt met zijn oorspronkelijke vorm en functie, de natuurlijke staat van Zijn.