Accreditaties

De Peirsman Cranios Sacraal Academie (PCSA) heeft verschillende accreditaties.

CPION

De PCSA biedt particulier onderwijs. Dat betekent dat onze opleiding niet bij wet is geregeld of gefinancierd door de overheid. Een niveau- en kwaliteitsbepaling gaat daarom anders in zijn werk. Daarvoor zijn onafhankelijke instituten zoals SNRO en CPION in het leven geroepen.

De SNRO richt zich specifiek op het borgen en verhogen van de kwaliteit van opleidingen in de  integrale en complementaire gezondheidszorg. CPION is  de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs.

We zijn in 2023 overgestapt van SNRO naar CPION, Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. Dat betekent dat al onze opleidingsdagen geregistreerd zijn bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).

We zijn uitermate trots met deze erkenning voor de kwaliteit die wij leveren als school.

CRKBO

Logo CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs houdt een Register Instellingen. Daarin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die blijkens een audit voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Wij zijn in dit register opgenomen, en daarom mogen wij van de Belastingdienst onze onderwijsactiviteiten vrij van BTW leveren.

Accreditaties door beroepsverenigingen

Alle scholingen van de PCSA zijn erkend voor vakgerichte scholing.

Onze Basiscursus is geaccrediteerd à 42 NAPs door verschillende beroepsverenigingen:

Logo VNT

 

 

Logo VNT Logo VNT Logo VNT

Meer over beroepsverenigingen