Accreditaties

De Peirsman CraniosacraalAcademie (PCSA) heeft verschillende accreditaties.

SNRO

Logo SNRO

De PCSA biedt particulier onderwijs. Dat betekent dat onze opleiding niet bij wet is geregeld of gefinancierd door de overheid. Een niveau- en kwaliteitsbepaling gaat daarom anders in zijn werk. Daarvoor zijn onafhankelijke instituten als de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) in het leven geroepen. De SNRO richt zich specifiek op het borgen en verhogen van de kwaliteit van opleidingen in de  integrale en complementaire gezondheidszorg.
De PCSA heeft ervoor gekozen de opleiding te laten accrediteren bij de SNRO, zodat studenten zekerder kunnen zijn van de kwaliteit en het niveau. We hebben de eerste systeemaccreditatie gekregen in december 2016. Een accreditatie is drie jaar geldig. In december 2019 is de school opnieuw geaccrediteerd en HBO-conform bevonden à 240 EC’s.

CRKBO

Logo CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs houdt een Register Instellingen. Daarin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die blijkens een audit voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Wij zijn in dit register opgenomen, en daarom mogen wij van de Belastingdienst onze onderwijsactiviteiten vrij van BTW leveren.

Accreditaties door beroepsverenigingen

Alle scholingen van de PCSA zijn erkend voor vakgerichte scholing.

Onze Basiscursus is geaccrediteerd à 42 NAPs door verschillende beroepsverenigingen:

Logo VNT

 

 

Logo VNT Logo VNT Logo VNT

Meer over beroepsverenigingen