Accreditaties

De Peirsman CraniosacraalAcademie (PCSA) heeft verschillende accreditaties.

SNRO

Logo SNRO

De PCSA biedt particulier onderwijs. Dat betekent dat onze opleiding niet bij wet is geregeld of gefinancierd door de overheid. Een niveau- en kwaliteitsbepaling gaat daarom anders in zijn werk. Daarvoor zijn onafhankelijke instituten als de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) in het leven geroepen. De SNRO richt zich specifiek op het borgen en verhogen van de kwaliteit van opleidingen in de  integrale en complementaire gezondheidszorg.
De PCSA heeft ervoor gekozen de opleiding te laten accrediteren bij de SNRO, zodat studenten zekerder kunnen zijn van de kwaliteit en het niveau. We hebben de eerste systeemaccreditatie gekregen in december 2016. Een accreditatie is drie jaar geldig. In december 2019 is de school opnieuw geaccrediteerd en HBO-conform bevonden à 240 EC’s.

CRKBO

Logo CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs houdt een Register Instellingen. Daarin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die blijkens een audit voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Wij zijn in dit register opgenomen, en daarom mogen wij van de Belastingdienst onze onderwijsactiviteiten vrij van BTW leveren.

FONG

FONG logo

De FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen) is een soort beroepsvereniging voor opleiders. De PCSA is bij de FONG aangesloten.
De FONG houdt als vertegenwoordiger van de aangesloten opleiders contact met allerlei partijen in het veld van alternatieve en complementaire geneeswijzen (CAM-veld) en geeft advies en ondersteuning aan de opleiders. De aangesloten opleiders komen meerdere malen per jaar bij elkaar voor deskundigheidsbevordering, intervisie en standpuntbepaling.

Accreditaties door beroepsverenigingen

Onze Basiscursus is geaccrediteerd à 42 NAPs door verschillende beroepsverenigingen:

Logo VNT Logo VNT Logo VNT Logo VNT Logo VNT

Meer over beroepsverenigingen