Klachtenprocedure

Is er iets dat je dwars zit in verband met de opleiding? Dat is vervelend voor je. We hopen dat je dit kenbaar wilt maken, en er niet mee rond blijft lopen. In eerste instantie kun je terecht bij onze interne vertrouwenspersoon. Op dit moment is dat Wies Henselmans. Ze zal je ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Wat je kunt verwachten, lees je in de klachtenregeling.

Vrede

Komen jullie er niet uit? Dan kun je (met ondersteuning van Wies als je dat wenst) een formele klacht indienen.

De klachtencommissie bestaat uit 3 personen, van wie twee met zeer beperkte en een zonder werkrelatie met de school. Voorzitter is Liesbeth Schroen. De commissie zal de directie van advies dienen over de oplossing.

Is dat advies voor jou niet afdoende, dan kun je in beroep gaan bij de AN-i, het onafhankelijke beroepsorgaan waar de PCSA bij is aangesloten. Op de website van AN-i lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Je kunt onze volledige klachtenprocedure hier downloaden.
De gegevens van Wies, de interne vertrouwenspersoon, vind je hier.