Leerjaar 1

Het eerste leerjaar, oftewel de propedeuse van onze cranio-opleiding biedt een brede kennismaking met het vak van craniotherapeut. Je legt eerst een algemene basis, die je in de tweede module aandachtig verder verdiept. Na de Basistoets vervolg je het leerjaar met  een technische module (Sphenoid), waarin je kennismaakt met de bewegingspatronen van de schedel. En in de vierde module maak je een begin met het praten – en dan bedoelen we letterlijk praten met het systeem van je cliënt.

Via reflectieverslagen, literatuur, intervisie met medestudenten, meditatie en een dag therapeutische vorming begin je het vak en jezelf steeds beter te leren kennen. Je zorgt dat je dit jaar ook drie sessies neemt bij afgestudeerde therapeuten.

Het eerste leerjaar sluit je af met een propedeusetoets. Als je alles van het eerste jaar met goed gevolg hebt afgerond, krijg je een propedeusecertificaat en mag je je inschrijven voor het tweede jaar.

Leerjaar 1 bestaat uit de volgende lesactiviteiten:

Een overzicht van de kosten van de opleiding vind je hier.

Kijk hier wanneer je je kunt aanmelden voor het eerste leerjaar!
Let op: de inschrijving is pas definitief als je wordt toegelaten na het intakegesprek.
Lees de voorwaarden hier.

Eerst meer weten?
Download hier de studiegids.

Klik hier voor het rooster van studiejaar 2021-2022

NB: De eerste modules kun je ook volgen op onze leslocatie Dilsen-Lanklaar in België.
Wil je de uiteindelijk de propedeuse halen? Dat kan alleen in Bussum.