Leerjaar 1 Midline Cranio

Het eerste leerjaar, oftewel de propedeuse van onze cranio-opleiding biedt een brede kennismaking met het vak midline cranio sacraal therapie. Je legt eerst een algemene basis, die je in de tweede module aandachtig verder verdiept. Je vervolgt het leerjaar met  een technische module (Sphenoid), waarin je kennismaakt met de bewegingspatronen van de schedel. En in de vierde module maak je een begin met het praten – en dan bedoelen we letterlijk praten met het systeem van je cliënt.

Per module maak je een reflectieverslag, een behandelverslag en een casus vanaf de tweede module. Zo maak je de anatomie eigen. Via literatuur, intervisie met medestudenten en Bewust Begeleiden begin je het vak en jezelf steeds beter te leren kennen. Je zorgt dat je dit jaar ook drie sessies neemt bij afgestudeerde therapeuten.

Het eerste leerjaar sluit je af met een praktijktoets. Als je alles van het eerste jaar met goed gevolg hebt afgerond, krijg je een certificaat en kun je je inschrijven voor het tweede jaar.

Leerjaar 1 bestaat uit de volgende lesactiviteiten:

Een overzicht van de kosten van de opleiding vind je hier.

Meld je hier aan voor het eerste leerjaar in Bussum!
Let op: de inschrijving is pas definitief als je wordt toegelaten na het intakegesprek.

Eerst meer weten?
Download hier de studiegids.

Rooster Leerjaar 1 Midline Cranio Bussum 2022-2023

Module Data module en oefendagen Docent
Basiscursus 15-18 sept.’22, 5 okt.’22, 31 okt.’22  Sanatha Busch
Verdieping Ritmes, Meridianen en Ontwinden 8-11 dec.’22, 9-10 jan.’23 Sanatha Busch
Intake n.t.b.
Bewust Begeleiden (voorheen ME-Coaching) 30 jan.’23  Wendy Gerritsen
Sphenoid 9-12 mrt.’23, 11-12 apr.’23 Jacqueline Gerritse, Heidi Siegers
Praten met het Hart 11-14 mei’23, 13-14 juni’23 Sanatha Busch
Praktijktoets 1e jaar 23 juni’23
Bewust Begeleiden (voorheen ME-Coaching) 30 juni’23  Wendy Gerritsen

 

Laatst aangepast   5-7-2022