Leerjaar 1

Het eerste leerjaar, oftewel de propedeuse van onze cranio-opleiding biedt een brede kennismaking met het vak van craniotherapeut. Je legt eerst een algemene basis, die je in de tweede module aandachtig verder verdiept. Na de Basistoets vervolg je het leerjaar met  een technische module (Sphenoid), waarin je kennismaakt met de bewegingspatronen van de schedel. En in de vierde module maak je een begin met het praten – en dan bedoelen we letterlijk praten met het systeem van je cliënt.

Via reflectieverslagen, literatuur, intervisie met medestudenten, meditatie en een dag therapeutische vorming begin je het vak en jezelf steeds beter te leren kennen. Je zorgt dat je dit jaar ook drie sessies neemt bij afgestudeerde therapeuten.

Het eerste leerjaar sluit je af met een propedeusetoets. Als je alles van het eerste jaar met goed gevolg hebt afgerond, krijg je een propedeusecertificaat en mag je je inschrijven voor het tweede jaar.

Leerjaar 1 bestaat uit de volgende lesactiviteiten:

Kijk hier wanneer je je kunt aanmelden voor het eerste leerjaar!
Let op: de inschrijving is pas definitief als je wordt toegelaten na het intakegesprek.
Lees de voorwaarden hier.

Eerst meer weten?
Download hier de studiegids.

Voor studiejaar 2020-2021 zijn de data voor het eerste leerjaar als volgt:

(Klik hier voor het rooster van studiejaar 2021-2022)

LEERJAAR 1:

Module Data module en oefendagen Docent
Basiscursus 17-20 sep.’20, 14 okt.&9 nov.’20 Sanatha Busch
Intake voor leerjaar Studenten 30 nov.&1 dec.’20 Gitika Steltenpool, Wies Henselmans
Verdieping Ritmes, Meridianen en Ontwinden 11-14 feb.’21, 27&28 feb.’21 wordt verzet, datum volgt z.s.m. Sanatha Busch
Basistoets 6 mrt.’21
Voortgangsgesprek en Intervisie 1e jaars 29 mrt.’21 Gitika Steltenpool & Wies Henselmans
Sphenoid 11-14 mrt.’21, 19&20 apr.’21 Jacqueline Gerritse
Praten met het Hart 6-9 mei.’21, 14&15 jun.’21 Sanatha Busch
Therapeutische Vorming I 21 jun.’21 Wendy Gerritsen
Propedeusetoets 28 jun.’21
Overgangsgesprek 29 jun.’21 Gitika Steltenpool & Wies Henselmans

NB: De eerste modules kun je ook los volgen op onze leslocatie Dilsen-Lanklaar in België.
Kijk hier voor de Basiscursus, voor de Verdieping en voor de Sphenoid.
Wil je de uiteindelijk de propedeuse halen? Dat kan alleen in Bussum.
NB2: Roosters voor volgende leerjaren zie je als student via je DLO.