Leerjaar 1

Het eerste leerjaar, oftewel de propedeuse van onze cranio-opleiding biedt een brede kennismaking met het vak van craniotherapeut. Je legt eerst een algemene basis, die je in de tweede module aandachtig verder verdiept. Na de Basistoets vervolg je het leerjaar met  een technische module (Sphenoid), waarin je kennismaakt met de bewegingspatronen van de schedel. En in de vierde module maak je een begin met het praten – en dan bedoelen we letterlijk praten met het systeem van je cliënt.

Via reflectieverslagen, literatuur, intervisie met medestudenten, meditatie en een dag therapeutische vorming begin je het vak en jezelf steeds beter te leren kennen. Je zorgt dat je dit jaar ook drie sessies neemt bij afgestudeerde therapeuten.

Het eerste leerjaar sluit je af met een propedeusetoets. Als je die haalt, krijg je een propedeusecertificaat en mag je je inschrijven voor het tweede jaar.

Leerjaar 1 bestaat uit de volgende lesactiviteiten:

Kijk hier wanneer je je kunt aanmelden voor het eerste leerjaar!
Let op: de inschrijving is pas definitief als je wordt toegelaten na het intakegesprek.
Lees de voorwaarden hier.

Eerst meer weten?
Download hier de studiegids.

Voor studiejaar 2019-2020 zijn de data voor het eerste leerjaar als volgt:

LEERJAAR 1:

Module Data module en oefendagen Docent
Basiscursus 12-15 sept.’19; 7 okt. & 4 nov.’19 Sanatha Busch
Intake voor leerjaar studenten Gecombineerd met voortgangsgesprek 12 feb.’20 Gitika Steltenpool & Wies Henselmans
Verdieping Ritmes, Meridianen en Ontwinden 12-15 dec.’19; 21&22 jan.’20 Sanatha Busch
Basistoets 11 feb.’20
Voortgangsgesprek en intervisie 12 feb.’20 Gitika Steltenpool & Wies Henselmans
Sphenoid 12 -15 mrt.’20; 21&22 apr.’20 Jacqueline Gerritse
Praten met het Hart 28 – 31 mei’20; 20&21 jun.’20 Etienne Peirsman
Therapeutische Vorming I 26 jun.’20 Franca Brullemans
Propedeusetoets 1 jul.’20
Overgangsgesprek 2 jul.’20 Gitika Steltenpool & Wies Henselmans

NB: De eerste modules kun je ook los volgen op onze leslocatie Dilsen-Lanklaar in België.
Kijk hier voor de Basiscursus, voor de Verdieping en voor de Sphenoid.

Wil je de uiteindelijk de propedeuse halen? Dat kan alleen in Bussum.