Nascholing

Medische Basiskennis

MBK Nascholing

Deze nascholingsdag gaat over levensfases, veroudering en rouwverwerking.
In ons leven doorlopen we verschillende fases en komen we voor diverse uitdagingen te staan. 

De gezondheidszorg is in de laatste decennia sterk verbeterd, wat een algemene stijging in de levensverwachting tot gevolg heeft. 

Maar daarmee verbonden is ook een toename van mensen die met meerdere verliezen in hun leven te maken krijgen en aan chronische ziekten lijden. 

De meeste van de aandoeningen zijn ouderdomsziekten en door de vergrijzing neemt hun vóórkomen daarom toe. 

Wat het effect is van veroudering op onze ontwikkeling en hoe we omgaan met veranderingen en verlies in ons dagelijkse leven, zal deze dag uitgebreid aan bod komen.    

Deze nascholing is volgens Platonormen en erkend door het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen (CGO).

Docenten: 
mw. Els Kraak - Vernie, Hoofddocent MBK  - niet praktiserend Verpleegkundige - shiatsutherapeut
mw. drs. Edmee Gosselink, Verlies- en rouwtherapeut, shiatsutherapeut.

Data: 29 juni 2019

Lestijden: 10.00-17.00 uur

Kosten €135.00 incl. koffie/thee en lesmateriaal. PCSA is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden


 

Medische Basiskennis

<< vorige pagina