Externe vertrouwenspersoon

Mocht zich iets voordoen dat jij als ongewenst of niet integer gedrag ervaart, en je wilt hiervoor niet aankloppen bij iemand van school, dan kun je voor begeleiding aankloppen bij onze externe vertrouwenspersoon. Deze is volledig onafhankelijk van de opleiding. Hij doet eens in het jaar globaal en volledig geanonimiseerd verslag van eventuele voorvallen aan de directie, en adviseert de directie.

We maken komend najaar (2020) definitieve afspraken met deze vertrouwenspersoon. Zodra die rond zijn, komen de gegevens hier beschikbaar.

Tot die tijd kun je terecht bij je studiebegeleider en/of onze interne vertrouwenspersoon Wies Henselmans.