Cranio en Familieopstellingen I

Kom je ooit los van je familiebanden?

Kom je ooit los van je vader en moeder? Van de genen die in je lijf zitten, van de eerste voedingstoffen door de moeder toegediend? De eerste bouwstenen van waaruit je geboren bent. Om maar te zwijgen over de invloeden die je hebt ervaren vanaf het prille begin, de eerste vormen van liefde, van afhankelijkheid, erkenning, afstoting, van nodig hebben en nodig zijn, van taken overnemen en lotsbestemmingen dragen.
Er is zoveel dat wij uit liefde voor de ander dragen en dat we nog steeds in ons volwassen leven doen. Totdat inzichtelijk wordt dat karakterstructuren vaak niets anders zijn dan aangeleerd gedrag.

En dan komt daar Familieopstellingen om de hoek kijken.

Onderwerpen in deze module zijn:

  • Je krijgt inzichten in jouw plaats tussen anderen hier op aarde.
  • Je wordt je bewust van patronen die zijn ontstaan in jouw gezin van herkomst. In je volwassen leven kan je d.m.v. deze interventies kiezen voor verandering waar nodig en een nieuwe strategie gaan volgen in je contacten met anderen.
  • Je krijgt meer mogelijkheden om op volwassen wijze je plek in te nemen in deze wereld.
  • Je leert deze waardevolle methode toepassen als een gesprekstechniek om inzicht te geven aan je cliënt terwijl deze in de sessie op je tafel ligt.

Literatuur

Hellinger, B. (2002). De wijsheid is voortdurend onderweg.
Groningen, Nederland: Noorderlicht

Hellinger, B. (2004). De kunst van het helpen.
Groningen, Nederland: Noorderlicht

Veenbaas, W. & Goudswaard, J. (2009). Vonken van Verlangen.
Utrecht, Nederland: Phoenix opleidingen.

Aanmelden

Binnenkort hier.

Docent

De docent van deze module is Wendy Gerritsen.

Kosten

De kosten voor deze vierdaagse module bedragen €695,- incl. koffie/thee en syllabus.
PCSA is vrijgesteld van BTW.