Nieuwe lesvormen, nieuwe voorwaarden

Bij de PCSA kun je worden opgeleid tot craniotherapeut. Je volgt dan leerjaren, als student. Een aantal modules kun je ook los volgen, voor je eigen ontwikkeling. Dat doe je dan als cursist..

In her verleden was het onderscheid tussen student en cursist niet heel duidelijk. In de docentenvergadering van april 2019 is besloten om dit verschil helderder te gaan neerzetten.

Studenten doorlopen de opleiding door zich in te schrijven voor een leerjaar, dat ze samen met hun jaargroep volgen. Tot een leerjaar behoort uiteraard een aantal modules, maar het omvat ook andere studie-activiteiten. Voor meer informatie klik je op de tab Opleiding op de website.

Cursisten zijn welkom om een aantal modules met oefendagen los te volgen, samen met onze studenten. Buiten deze modules hebben zij verder geen studieverplichtingen. Voor meer informatie over de betreffende modules klik je op de tab Cursussen op de website.

Voor deze lesvormen gelden verschillende voorwaarden. Als je je vanaf 1 juli 2019 aanmeldt voor een module of een leerjaar, gelden deze nieuwe voorwaarden.

Voor leerjaren vind je de voorwaarden hier,
Voor losse modules hier.