Franca Brullemans

Franca Brullemans

Na 18 jaar in het Basisonderwijs ging Franca Brullemans verhuizen. In tranen nam ze afscheid en schoolde om. Ze kwam terecht bij het Astma Fonds, en groeide binnen de organisatie door naar (patiënten)voorlichter. Ze kreeg trainingen in luister- en gesprekstechnieken, en ook kwam ze langs deze weg weer bij het onderwijs uit: via lespakketten over astma en de Luchtbus, die langs scholen reed.

Na haar echtscheiding staken de gevolgen van whiplash en jeugdtrauma de kop op. Ze ging in therapie, onder meer in de complementaire wereld. Bovendien deed ze in 2000 een opleiding NLP (practitioner en master). Vanaf dat moment was het haar missie om bij te dragen aan de groei van andere mensen.

Dat begon met een praktijk in de avonduren, waarin ze massage combineerde met het coachen vanuit NLP. Ze vond dat ze daarmee een compleet aanbod had; toch begon ze in 2001 met de cranio-opleiding. Cranio en het SER-werk boeiden haar; voor ze het wist was ze halverwege de opleiding en waren al doende haar whiplash-klachten ook verminderd.

Intussen was ze ook begonnen met de opleiding systemisch werk, en in de combinatie van cranio en systemisch werk gebeurde er iets. Franca vertelt: “Spontaan onder mijn handen ontstond de gevisualiseerde familieopstelling tijdens het SER-werk. Daarmee kon ik mensen op een natuurlijke manier snel bij de kern van hun problemen brengen.”

Na haar afstuderen van de PCSA begon ze (naast haar inmiddels fulltime praktijk voor cranio en opstellingen) workshops te geven, ook aan studenten van de PCSA. “Waar kom ik vandaan en wat heb ik in de ogen te kijken in mijn persoonlijk stuk”: de studenten vonden het een waardevolle aanvulling. Nadat Etienne in 2008 zelf ook had deelgenomen, werd de module Familieopstellingen in de PCSA-opleiding opgenomen.

Zowel in haar tweede als in haar derde carrière heeft Franca dus alsnog met hart en ziel kunnen lesgeven. Zo draagt ze over wat ze zelf soms met pijn en moeite heeft geleerd, en hoopt dat de opgedane wijsheid zo haar weg vindt: “Nu aan het eind van mijn carrière als craniotherapeut voel ik nog sterker de drive mijn ervaringswijsheid door te mogen geven in de school. Dat past bij mijn leeftijd en waar ik nu sta.”

Franca geeft de module Cranio en Systemisch Werk.

Contact
Praktijk: All about you (uitsluitend kortdurende trajecten en sessies met studenten PCSA)
Adres: Duikersluis 29, 3831SW Leusden
Website: allaboutyou.nl
Telefoon: 06-21861881
Email: