Emoties in beweging

Als kind hebben we vaak allerlei aangepast en sociaal wenselijk gedrag moeten aanleren. Geen van ons werd het toegestaan om werkelijk zichzelf te zijn en gevoelens en emoties te voelen, erkennen en te uiten. Boosheid, angst, verdriet, pijn, levendigheid en vaak ook liefde kregen niet hun natuurlijke ruimte. In die omgeving, die onze eigenheid niet liefdevol en onvoorwaardelijk accepteerde en stimuleerde, hebben we conclusies over onszelf getrokken. Daardoor is voor de meesten van ons het voelen, toestaan en uiten van (dieperliggende) gevoelens en emoties een onwennige, angstige een vaak overweldigende ervaring.

De angst voor deze gevoelens en emoties dragen we nog steeds met ons mee. Dat uit zich als middelmatigheid, vlakte, diepe frustratie, futloosheid, onmacht, zelfoordeel, overspoeld worden, shock, onderdrukking en gewelddadigheid. Maar al te vaak worden in allerlei situaties in-de-kindertijd-aangenomen-overtuigingen geactiveerd en zetten we (on)bewust overleving-strategieën in. We reageren daardoor als een gekwetst of gefrustreerd kind in plaats van als een onafhankelijke volwassene. Ook denken we nog steeds dat aan het tonen van gevoelens en emoties risico’s en consequenties kleven die in het hier-en-nu niet reëel/werkelijk zijn, zoals: verloren raken, afkeuring, afwijzing, straf, genegeerd worden, het onthouden van liefde en aandacht.

De module Emoties in Beweging is een gelegenheid om de beperkingen van het verleden onder ogen te zien en los te laten. We creëren samen een veilige, open en waarachtige setting, waarin veel ruimte zal zijn om vertrouwder te raken met onze gevoelens en emoties en deze te onderzoeken en te uiten. Het toestaan van dat wat er (toch al) is in je, brengt je meer innerlijke ruimte en in contact met je authentieke zelf. Wanneer je je gevoelens en emoties hebt gevoeld, erkend en begrijpt, kun je vanuit volwassen aanwezigheid en helderheid gaan kiezen tussen het uiten en het dragen hiervan. Kwaliteiten als autonomie, kracht, levensvreugde, moed en onbezorgdheid kunnen dan tevoorschijn komen.

 

In deze module leer je geen craniotechnieken. De werkwijze is wel lichaamsgericht en afwisselend en dynamisch van aard.

We maken gebruik van:

  • actieve meditatie(s)
  • expressietechnieken
  • beweging, dans
  • ademwerk
  • zelfonderzoek
  • deelrondes

Deze module draagt bij aan jouw eigen innerlijke ruimte en je effectiviteit als cranio-therapeut. Je kunt dankzij het ervarene en geleerde in deze module:
– je zelf meer en meer dragen in wat er te voelen is in je,
– je eigen ruimte meer ervaren en innemen in het hier-en-nu,
– vanuit openheid, vrijheid en volwassenheid bij je cliënten aanwezig zijn,
– concrete werkvormen en nieuwe mogelijkheden inzetten in het werken met gevoelens en emoties in jouw sessies.
Daarmee geef je (jezelf én) je cliënt meer vertrouwen om diens eigen dieperliggende gevoelens en emoties in sessies te durven laten opkomen, onderzoeken, uiten en een gepaste plek te geven in zijn/haar volwassen leven.

Literatuur

De literatuurlijst vind je hier.

Docent

Docent van deze module is Emile Buring.

Lestijden

Donderdag 13.00 tot 19.30 + licht diner
Vrijdag 10.00 tot 19.30 + licht diner
Zaterdag 10.00 tot 19.30 + uitgebreid diner
Zondag 10.00 tot 16.00/16.30

Deze module is los niet toegankelijk.