Beroepsverenigingen

Therapeuten die bij ons afstuderen, kunnen bij verschillende beroepsverenigingen aansluiten. 

Monodisciplinair: de NCSV (Nederlandse CranioSacraal Vereniging)
Deze vereniging is voortgekomen uit, maar intussen onafhankelijk van de PCSA. Ze laat alleen craniotherapeuten toe die een HBO-conforme opleiding hebben gedaan. Het is een mono-disciplinaire vereniging; je moet craniotherapeut zijn om te kunnen aansluiten.

De NCSV bewaakt de kwaliteit van de therapeuten in haar register. Tweejaarlijks doe je verslag van de activiteiten die je hebt ondernomen om je kennis en vaardigheden op het vereiste peil te houden. De NCSV behartigt ook de belangen van craniotherapeuten in het algemeen. Ze kan informatie geven over cranio, werkt samen met andere beroepsverenigingen en spreekt met verzekeraars.

Multidisciplinair: bij deze verenigingen zijn therapeuten van vele disciplines en ook craniotherapeuten van andere opleidingen aangesloten. 

De FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten, aansluiting als craniotherapeut mogelijk, met specifieke Vektis-codering)

De VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

De LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen)

De VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten)

De BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument)

De VIV  (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde)

Waarom zoveel beroepsverenigingen?

Omdat geen mens hetzelfde is, en dus ook geen beroepsbeoefenaar. Overal waar professionals aan het werk zijn, ontstaan verenigingen en stichtingen van mensen die het werk op een bepaalde manier willen aanpakken, net anders dan de buurman. Of die een bepaald specialisme willen benadrukken. Die veelkleurigheid zie je ook bij de diverse beroepsverenigingen van/voor artsen, verpleegkundigen, advocaten en organisatie-adviseurs, trainers en coaches – om maar een paar beroepen te noemen.

Wat al deze verenigingen gemeen hebben, is dat ze de kwaliteit en insteek van hun vak heel belangrijk vinden en heldere, relevante maatstaven willen hanteren voor de beroepsbeoefening van de aangesloten professional.