Voorwaarden Propedeuse/HBO

Bij de PCSA kun je op twee manieren studeren.

Als student schrijf je je in voor een leerjaar en volg je de modules en activiteiten in dat leerjaar.
Zo word je in vier leerjaren opgeleid tot craniotherapeut op HBO-conform niveau. Daarvoor gelden deze voorwaarden.

Je bent welkom om eerst te komen uitproberen of cranio iets voor je is! Je doet bijvoorbeeld eerst een eendaagse Workshop of komt naar een Open Avond. De Basiscursus en de Verdieping kun je ook nog los volgen. Uiterlijk daarna maak je de keuze of je als student of als cursist door wilt studeren.

Meer informatie over de leerjaren vind je hier.

Als cursist schrijf je je in voor losse modules die voor je openstaan. Een aantal modules uit de leerjaren is los te volgen voor eigen ontwikkeling of nascholing. Dat zijn in elk geval Psoas 1, Therapeut in de Praktijk en (in volgorde) de eerste vier modules uit het eerste jaar.
Verder hebben we een ruim aanbod aan nascholingen.
Voor studeren als cursist gelden deze voorwaarden.

Klik hier om het losse aanbod te vinden dat voor jou toegankelijk is.

Let op: in de voorwaarden is ook verhindering voor lesactiviteiten geregeld. Met verhinderingen door Covid-maatregelen of een Covid-besmetting wordt op dezelfde manier omgegaan als met andere verhinderingen.