Voortgangs- en overgangsgesprek

Onderdeel van ieder leerjaar zijn voortgangs- en overgangsgesprekken. Deze worden gecombineerd met het aanleren en doen van intervisie, of met stage. Kijk in het overzicht op de pagina van Leerjaar 1 of in je rooster (DLO) voor de data waarop je in Bussum wordt verwacht en houd deze data vrij.

Het voortgangsgesprek gaat over de ontwikkeling van jou als student. Leidraad voor deze gesprekken zijn de reflectie- en behandelverslagen die je tot dan toe hebt gemaakt.

Bij het overgangsgesprek wordt bekeken of je klaar bent voor het volgende jaar. Onder meer bekijkt de studiebegeleider of je alle benodigde onderdelen hebt afgerond en je toetsen hebt behaald.

Je krijgt vooraf te horen hoe laat je verwacht wordt voor je gesprek en je intervisie- of stagegroep.
Je bent ongeveer een dagdeel bezig.

Studiebegeleiders zijn Gitika Steltenpool en Wies Henselmans.

In het eerste leerjaar wordt het voortgangsgesprek gecombineerd met een intake, als je te kennen hebt gegeven als student in elk geval het propedeuse-examen te willen doen.

Daarnaast wordt het gesprek gecombineerd met intervisie.
Je wordt ingedeeld in een groepje en gebruikt een intervisiemethode.
Dit is een van de vruchtbare manieren waarop je je kunt verdiepen in je vak, je therapeutschap en je ondernemerschap.

Ook kan het gesprek worden gecombineerd met stage.
Ook dan word je ingedeeld in een groepje.
Een van jullie is de behandelaar, de andere kijken mee, geven input en reflecteren.
Zo maak je kennis met de anamnese, het behandelplan, de behandeling en de follow up daarvan.
Op een ander moment in datzelfde jaar heb je ook nog een heel dagdeel of een avond stage.