Inschrijven-biodynamisch

NB: als je gegevens bekend zijn bij PCSA kun je volstaan met het invullen van je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de module.
Bij deze geef ik me op voor de nascholingsmodule Biodynamische Cranio.Ben je afgestudeerd craniotherapeut (of vierdejaars student)?*

Ja.
Je kunt dan inschrijven voor de Intro of de volledige modules. Let op: er geldt een volgorde. Intro > Module 1 en/of 2 > Module 3, 4, of Trauma. Voorkom teleurstelling en check of je kunt meedoen voordat je je inschrijft!

Nee.
Je kunt dan uitsluitend inschrijven voor de Intro biodynamische cranio, mits je cranio studeert, een sterk verwante opleiding volgt of een aanverwant vak uitoefent zoals osteopathie. Bij twijfel: neem contact op via contact@pcsa.nu voordat je je aanmeldt!

 
 

Indien gewenst op factuur: gegevens praktijk


Hoogst genoten opleiding
Indien therapiegericht beroep: praktijkvorm, aantal jaren praktijk
Voorgaande Cranio Sacraal opleiding
Hoe heb je onze opleiding leren kennen ? (website, publiciteit, andere...)

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De nascholing is ontwikkeld om biodynamische craniosacraaltherapie te leren kennen, ervaren en toepassen. De nascholing is niet bedoeld ter behandeling of genezing voor een bestaande klacht of ziekte. Daarvoor ga je naar een arts, of desgewenst maak je een afspraak bij een afgestudeerde craniosacraaltherapeut.

Alle gevraagde informatie geef je op vrijwillige basis en is strikt vertrouwelijk. Niets van deze informatie wordt vrijgegeven.


Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 

<< vorige pagina

Inschrijven-biodynamisch