Specialisaties

Onze specialisaties zijn stuk voor stuk masterclasses. Je krijgt de kans om je te specialiseren in het vakgebied.
Heb je het eerste leerjaar gevolgd en afgerond dan kun je je al extra verdiepen in onderstaande onderwerpen.

Bij voorbeeld voor je massage- of shiatsu praktijk is dit naast midline cranio een surplus. 

 


Psoas release I, diep spierwerk

Gelegen in de diepte van de buik, de kern van ons fysieke lichaam, beïnvloedt de Psoas-spier veel aspecten van ons welzijn.

Hier aanmelden

Psoas release II, diep spierwerk: ademhaling en emotie

Wanneer onze geest ontspannen is, en ons lichaam los en flexibel, is er een onbelemmerde doorstroming van vitale levens- energie (Chi, Prana, Ki).

De focus in deze module is de Psoas, in de grotere, energetische context van het Hara- centrum.

Hier aanmelden


Cranio en Meridianen

In de module Verdieping Ritmes, Meridianen en Ontwinden heb je al kennis gemaakt met de meridianen. In deze module kun je al ervaren hoe het aanraken van de meridianen kan bijdragen aan het openen en in balans brengen van het systeem van je cliënt. Tevens gaan we zien hoe de meridiaan leer ingepast kan worden tijdens een (cranio)sessie.

Hier aanmelden


Cranio en Lymfe – De oerzee van bewustzijn

Via het fijn vertakte lymfesysteem kom je heel puur en direct in contact met het water in ons lichaam. Het water van waaruit wij allen zijn ontstaan. Het water dat in staat is om informatie op te nemen uit de omgeving. 

Hier aanmelden


Heb je de verkorte 3 jarige HBO midline cranio opleiding gevolgd dan kun je specialiseren in de midline cranio in onderstaande thema’s

Cranio en Familie opstellingen I

Er is zoveel dat wij uit liefde voor de ander dragen en dat we nog steeds in ons volwassen leven doen. Totdat inzichtelijk wordt dat karakterstructuren vaak niets anders zijn dan aangeleerd gedrag.

Hier aanmelden

Cranio en Familie opstellingen II

Soms komen er in sessies ‘grote thema’s’ naar voren, zoals leven en dood, geweld, seksueel misbruik en andere grensoverschrijdingen. Hoe ga je als therapeut om met de bijbehorende complexe emoties en situaties?

Hier aanmelden


Ken je Brein II 

Als voelen een ‘uitnodigend wachten’ wordt, zul je merken dat de hersenen naar jouw vragende aanwezigheid toekomen. En dat zullen ze altijd doen, want hersenen zijn enorm nieuwsgierig!

Hier aanmelden

Ken je Brein lll – Deep Nuclei Release

In deze module wordt je spel met de hersenen nog verfijnder. Laag voor laag ga je de grote hersenen voelen, om te zien waar overtollige spanning zit. En stukje voor stukje breid je je gevoel uit voor gebieden die je al kent: de structuren die verbonden zijn aan de Amygdalae, aan de Hippocampus. Je leert de Thalamus en de Hypothalamus, die je al in Ken je Brein I hebt ontmoet, nog beter kennen. Je zult versteld staan van wat het ontladen en balanceren van de verschillende kernen teweeg kan brengen.

Hier aanmelden


Biodynamische Craniosacraal Therapie

Tanya Desfontaines heeft samen met Franklyn Sills een compleet nascholingsprogramma Biodynamische cranio ontwikkeld, dat ze in Nederland exclusief bij de PCSA aanbiedt.

De modules zijn: 

Biodynamische cranio introductiemodule – Fundamentals of Craniosacral Biodynamics: Relational Presence, Contact and Primary Respiration

In een biodynamische craniosessie stem je expliciet af op de krachten die het levende organisme vormgeven en in standhouden. Deze krachten zijn, anders dan je wellicht zou denken, altijd aan het werk in je systeem, ook na de embryo-fase en de geboorte.

Hier aanmelden

Biodynamische cranio – Deepening into Biodynamics: The Three Bodies, Primary Respiration and Healing Processes

Hier aanmelden

Biodynamische cranioThe Long Tide, Bioelectric Ordering Field and Primal and Fluid Midlines

Hier aanmelden

Biodynamische cranioBiodynamic Approaches to the Central Nervous System: The Stress Response, Nociception and the Polyvagal ANS

Hier aanmelden

Biodynamische cranio – The Long Tide and Ignition Processes: Dynamic Stillness, Ignition and Transmutation

Hier aanmelden