Onze Missie

“Cranio zal je leven veranderen”.

Onze missie is bewustwording bevorderen zodat er inzicht in het eigen functioneren en het ontstaan van problemen wordt verkregen.

Het eigen functioneren betreft de werking van het lichaam, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Wij noemen dit de kennis van de biologie van de schepping. Dit is niet alleen pure anatomische kennis. De biologie van de schepping laat zien hoe ons lichaam de evolutie van het leven op aarde in zich heeft en kennis hierover is de enige manier is om de totaliteit van het leven te begrijpen.

Visie

‘No mind’ is de natuurlijke staat van zijn waarin het lichaam zichzelf creëert zonder dat daar enig denken bij komt, nooit.

Het weer in aanraking komen met deze natuurlijk staat van Zijn is de essentie van Cranio. Dit wordt door zowel cliënt als behandelaar als zo vertrouwd en oorspronkelijk ervaren waardoor het een ongekend heilzame werking heeft.

Dit bereiken we door met de cliënt in de realiteit van ‘no mind’ te gaan waardoor het lichaam opnieuw verbinding kan krijgen met zijn oorspronkelijke vorm en functie.