Verzekering

Of je nu gediplomeerd bent of niet, als je iemand behandelt kan er, hoe deskundig je ook bent en hoe klein het risico ook is, altijd iets tijdens je behandeling gebeuren waardoor je cliënt in de problemen kan raken. Dan is het niet fijn als je in zo’n situatie enkel kunt zeggen: sorry, ik heb naar eer en geweten gehandeld maar ik kan u hier verder niet bij helpen.

Een gediplomeerde therapeut sluit hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

Tot voor kort was het voor studenten niet mogelijk om een verzekering af te sluiten.

In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingetreden en dit heeft er toe geleid dat de firma Balens een passende verzekering heeft samengesteld voor zowel therapeuten als studenten. Meer info over Balens

Het is vanaf nu mogelijk om bij hen een studentenverzekering af te sluiten voor €50.00 per jaar. Wij adviseren je om deze verzekering af te sluiten.  Aanvraagformulier

De Wkkgz verplicht ook een ieder die mensen behandelt tegen een financiële vergoeding zich aan te sluiten bij een klachten/geschillencommissie. Mocht je een vergoeding vragen voor de sessies die je geeft als student en NIET aangesloten zijn bij een beroepsvereniging dan kun je je hiervoor aanmelden bij het NIBIG.

Als je geen vergoeding vraagt is dit niet nodig. 

<< vorige pagina

Verzekering