Voortgangsgesprek

Onderdeel van ieder leerjaar zijn voortgangsgesprekken. Deze worden gecombineerd met het aanleren en doen van intervisie. Kijk in het overzicht op de pagina van Leerjaar 1 voor de data waarop je in Bussum wordt verwacht en houd deze data vrij.

Het voortgangsgesprek gaat over de ontwikkeling van jou als student. Leidraad voor deze gesprekken zijn de reflectie- en behandelverslagen die je tot dan toe hebt gemaakt. In het gesprek na de propedeusetoets wordt ook vooruit gekeken naar het volgende leerjaar.

Je krijgt vooraf te horen hoe laat je verwacht wordt voor je gesprek en je intervisiegroep.
Je bent ongeveer een dagdeel bezig.

Studiebegeleiders zijn Gitika Steltenpool en Wies Henselmans.