Kosten opleiding

   
Kennismakingsworkshop (eendaagse) €49.00
   
Prijzen losse lesactiviteiten:  
Basiscursus €750.00
Losse module 6 lesdagen, tenzij anders vermeld  €750.00
Nascholingsmodule afhankelijk van het aantal lesdagen  
Toets €100.00
Nascholingsdag €135.00
     

Leerjaar 1:
Intakegesprek
Basiscursus
Verdieping Ritmes, Meridianen & Ontwinden

Sphenoïd
Praten met het Hart
Therapeutische vorming (1 dag)
Feedback op je verslagen
2 toetsen 
2 voortgangsgesprekken

 
Prijs heel leerjaar €3295.00
     
Leerjaar 2 (met ingang van sept'20 andere opzet & prijs)
Mond-en oorwerk
Diep Spierwerk - Psoas release - Diep Spierwerk I 
Ken je brein 1 
Omgaan met emoties 
Therapeutische communicatie I 
Therapeutische vorming 
2 toetsen 
Voortgangsgesprek 
 
Prijs heel leerjaar  €3415.00
     
Leerjaar 3 (met ingang van sept'21 andere opzet & prijs)
Praten met het immuunsysteem
Oogwerk
Familie-opstellingen 1 
Therapeutische communicatie 2
Ther. vorming 
2 toetsen 
Voortgangsgesprek 
 
Prijs heel leerjaar  €2770.00
     

Leerjaar 4 (met ingang van sept'22 andere opzet & prijs)
Pasgeborenen en kinderen
Je praktijk in beweging
Advanced (5 dagen intern)
2 Oefendagen 
1 toets 
Voortgangsgesprek
Examen Praktijk 
Examen Theorie

 
Prijs heel leerjaar   €2665.00
   

Westerse Medische Basiskennis op HBO-niveau.
Dit bieden wij niet aan.
Kies zelf een aanbieder met een CPION-accreditatie.

 

 

Klik hier voor de leverings- en betalingsvoorwaarden:

De prijs is incl. koffie/thee, syllabus.

Daarnaast dient er nog vakliteratuur aangeschaft te worden. 
Wie zich inschrijft voor een heel leerjaar, kan gebruik maken van een kortingsregeling. 
Informatie daarover vind je in de mail die je na inschrijving krijgt. 

PCSA is erkend door CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW.

Fiscale aftrek:
Deelnemers kunnen als particulier gebruik maken van aftrek voor scholingsuitgaven in hun aangifte inkomensbelasting. Zo neemt de fiscus een deel van de kosten voor zijn rekening.

DUO studiekrediet
Wil je de opleiding graag doen, maar heb je geen recht op studiefinanciering of een andere vorm van tegemoetkoming? Kijk dan eens naar het Leven Lang Lerenkrediet van DUO.
https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

De PCSA doet zijn uiterste best dit prijspeil te handhaven. Indien het toch noodzakelijk blijkt een prijsverhoging door te voeren zal de PSCA dit minimaal 2 maanden voor aanvang van een module of oefendag melden.

<< vorige pagina

Kosten opleiding