Omgaan met Emoties

Als kind hebben we vaak allerlei aangepast gedrag moeten aanleren. Geen van ons werd het toegestaan om zichzelf te zijn; om woede, angst, verdriet, pijn en levendigheid te uiten. In die omgeving, die onze eigenheid niet liefdevol en onvoorwaardelijk accepteerde en stimuleerde, hebben we conclusies over onszelf getrokken. Daardoor is voor de meesten van ons het voelen, toestaan en uiten van emoties een angstige en vaak overweldigende ervaring.

De angst voor deze emoties dragen we nog steeds met ons mee. Dat uit zich als diepe frustratie, onmacht, overspoeld worden, shock, onderdrukking en gewelddadigheid. Maar al te vaak worden in allerlei situaties in de kindertijd aangenomen overtuigingen geactiveerd, en worden overleving-strategieën ingezet. We reageren daardoor als een gekwetst of gefrustreerd kind in plaats van als een onafhankelijke volwassene, en vaak gebeurt dat onbewust. En we denken nog steeds dat aan het tonen van emoties risico’s kleven die niet reëel zijn, zoals: afkeuring, afwijzing, straf, genegeerd worden, het onthouden van liefde en aandacht…

De module Omgaan met Emoties is een gelegenheid om de beperkingen van het verleden onder ogen te zien en los te laten. We creëren een veilige sfeer waarin veel ruimte zal zijn om vertrouwd te raken met onze emoties, en deze te mogen en kunnen uiten. Dit brengt je weer in contact met je authentieke zelf. Wanneer je je emoties begrijpt, kun je vanuit volwassen inzicht en helderheid gaan kiezen tussen het uiten en het dragen hiervan. Kwaliteiten als autonomie, kracht, levensvreugde en onbezorgdheid kunnen dan tevoorschijn komen.

In deze module leer je geen craniotechnieken. De werkwijze is wel lichaamsgericht.

We maken gebruik van:

  • actieve meditatie(s)
  • expressietechnieken
  • ademwerk
  • zelfonderzoek
  • deelrondes

Tussen de moduledagen door krijg je doeltreffende opdrachten mee, die je inzicht geven in hoe emoties in jouw dagelijks leven een rol spelen. Door deze inzichten handen en voeten te geven leer je op een meer constructieve manier om te gaan met je emoties.

Deze module draagt bij aan jouw effectiviteit als therapeut. Je kunt dankzij het geleerde in deze module zelf meer en meer vanuit vrijheid en volwassenheid bij je cliënten aanwezig zijn. En daarmee geef je (jezelf èn) je cliënt meer vertrouwen om diens eigen heftige emoties in sessies te durven laten opkomen, beschouwen en een gepaste plek te geven in zijn volwassen leven.

De tijden van deze module zijn:
vrijdagavond van 18.00 – 22.00 (zonder diner, je eet zelf vooraf!)
zaterdag van 9.30 – 19.30 + gezamenlijk diner
zondag van 9.30 – 17.00

Deze module heeft één oefendag.

Literatuur

De literatuurlijst vind je hier.

Docent

Docent van deze module is Emile Rahi Buring.

Deze module is los niet toegankelijk.