Nascholing

Embryosofie

De mens als embryo – Het embryo in de mens, Jaap van der Wal

Inleiding in een Dynamische Embryologie en Morfologie. 

Dr. Jaap van der Wal, arts was tot zijn pensionering in 2012 universitair docent Anatomie en Embryologie aan de universiteit Maastricht met als specialisatie de architectuur van het bindweefsel (fascia). Op dit moment probeert hij via een cursus Embryo in Beweging (een fenomenologische embryologie) wereldwijd een wetenschappelijke menskunde te brengen die recht doet aan de mens als wezen van Geest én Lichaam.

De bewegingswetenschapper en de embryoloog in Jaap van der Wal zijn door het begrip beweging verbonden. “Man is MIND, MOTION and MATTER” zegt A.T. Still, grondlegger van de osteopathie, herhaaldelijk. Geest en lichaam, even onlosmakelijk met elkaar verbonden als ruimte en tijd, vormen de basale en fundamentele polariteit van het menselijk lichaam met beweging als interface?  Vandaar: Embryo in Beweging. Anatomie in beweging wordt op die manier Dynamische Morfologie van het menselijk lichaam. Hiermee kan ook een verbinding gevonden worden tussen wetenschap en spiritualiteit. De zoektocht naar het Embryo in ons zal ons ook zeker brengen bij de fascia. “Waar de ziel verblijft”, aldus A.T. Still

Jaap van der Wal is een graag geziene spreker op vele cursussen en congressen over de hele wereld. 

Doelstelling van de cursus

Getracht wordt om langs de methode van fenomenologie (‘invoelschap’) tot het spirituele zijn van het menselijke embryo door te dringen. Er worden nieuwe perspectieven getoond met uitzicht op een polariteitenmorfologie van geest en lichaam en een wezenlijke driegeleding in de mens, op micro- en macrokosmos,  op mensontwikkeling en incarnatie. Het doel is het hele menselijke lichaam als psychosomatische dynamiek te zien daarmee ondermeer het moderne ‘brein-denken’ (“Wij zijn ons brein”) wetenschappelijk onderbouwd van zijn eenzijdige reductie bevrijdend.

Inhoud van de cursus

In de embryonale periode krijgt het menselijk lichaam zijn vorm in een voordurende metamorfose van vormen en vormprocessen. De groeigedragingen van een embryo kunnen gezien worden als een oefening voor latere fysiologische en geestelijke processen. In deze fase zijn de evenementen die de incarnatie van de mens begeleiden nog duidelijk afleesbaar. Het embryo, en daarmee de mens, is een empathisch evenwicht  tussen antipathie en sympathie met de omgeving en de wereld. Deze polariteit schijnt wezenlijk te zijn voor de mens en duidt op de fundamentele twee-eenheid van geest (‘ziel’) en lichaam (materie) . Mogelijke antwoorden op vragen zoals “waar komen wij vandaan?” worden gezocht. De hier gepraktiseerde fenomenologische zienswijze leidt tot een procesmorfologie die de beperkingen van de gewone anatomie overwint en het gehele lichaam als uitdrukking van de menselijke ziel kenbaar maakt.

Docent: Jaap van der Wal. Meer info op www.embryo.nl

Data:
5-8 maart 2020

Lestijden: volgen t.z.t.

Kosten: €600.00 incl. koffie/thee en syllabus. PCSA is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden


 

Embryosofie

<< vorige pagina