Nascholing

Ken je brein

Op basis van ervaringen ontwikkelde Etienne Peirsman, oprichter en docent aan de Peirsman Cranio Sacraal Academie, een serie van 3 modules Ken je brein.

Deze modules kunnen gevolgd worden door een ieder met een therapeutische achtergrond, en zijn een absolute aanrader voor iedere therapeut die op welke manier dan ook werkt met hersenen, emoties en trauma. Toegankelijk voor iedereen die minimaal de "Talking to the Heart" module heeft gevolgd. De Brein modules dienen in oplopende volgorde gevolgd te worden. 

Hersenen

De laatste jaren hebben we veel kunnen lezen over de hersenen en Dick Schwaabs boek was zelfs een bestseller in Nederland. Tegelijkertijd is hersengymnastiek ontwikkeld en dit alles geeft een duidelijk signaal: we leven in de tijd van de hersenen.

Uit het boek van Schwaab blijkt dat we veel weten over de hersenen maar ook dat we over hun diepere werking nog behoorlijk in het duister tasten. Daarnaast brengt hersengymnastiek ons een aantal oefeningen die hard nodig zijn, omdat in onze ontwikkeling helaas vaak een aantal natuurlijke stappen overgeslagen zijn. Dit laatste komt omdat ons contact met natuurlijk leren (lees: leren door en met de natuur) steeds moeilijker wordt door onze manier van leven. Het idee is erg mooi, je doet oefeningen met je lichaam die een uitwerking hebben op de corresponderende delen van de hersenen waardoor het totale lichaam beter gaat functioneren.

Kennis over de werking van de hersenen enerzijds, en het toepassen van hersengymnastiek anderzijds, zijn stappen in de goede richting: de mens wordt zich bewust van het volle potentieel van zijn hersenen en wordt in staat gesteld dit potentieel meer en meer te benutten.

Echter, dit zijn indirecte benaderingen en dit artikel gaat over hoe je direct met de hersenen kunt werken!

Hersenen direct benaderen en behandelen

Het voornaamste doel van Cranio Sacraal therapie is het milieu waarin de hersenen functioneren te verbeteren en de hersenen hun maximale ruimte te geven zodat ze vanzelf beter gaan werken.

Stel je nu voor dat je een stap verder gaat en je, naast het bestuderen van de hersenen via plaatjes of een boek, in staat gesteld wordt die hersenen rechtstreeks te leren voelen en zelfs kunt leren hoe je met je handen disbalans en vastzittende energie in de hersenen kunt ontdekken en herstellen.

De onderliggende gedachte hier is zeer eenvoudig. De hersenen zijn een elektrisch apparaat. Ze werken door middel van elektrische signalen. Ook gedachten, (levens)houdingen en handelingen zijn uiteindelijk een verzameling van elektrische verbindingen. Deze elektriciteit wordt door de hersenen zelf geproduceerd en de verbindingen die vaak gebruikt worden, worden uiteindelijk voorkeurspaden. Zo worden vicieuze gedachtepatronen, emotionele gewoontes enzovoort letterlijk vastgelegd. Dit gebeurt vaak zelfs voor de geboorte en er ontstaan op die plekken als het ware ‘statische’ ladingen.

De verbindingen zijn dan zo diep geëtst dat ze letterlijk zwaarder, harder, gaan voelen dan de rest van het omringende hersenweefsel en hierop druk kunnen gaan uitoefenen. De hersenen krijgen zo dus minder ruimte om hun volle potentieel waar te maken. Dit kun je leren voelen en ontladen.

Gevoelig weekdier

Vergelijk de hersenen met een weekdier dat met zijn tentakels in Cranio Sacraal vocht hangt. Binnenin dit weekdier wordt voortdurend elektriciteit opgewekt en verbruikt en het ‘voelend benaderen’ van dit bijzonder orgaan dient daarom aan bijzondere voorwaarden te voldoen.

Elk beetje energie dat je toevoegt verandert namelijk de lading en doet de hersenen letterlijk schrikken en inkrimpen. Voorwaarde is dus dat voelen een ‘uitnodigend wachten’ wordt, tot de hersenen naar jouw vragende aanwezigheid toekomen. En dat zullen ze altijd doen, want hersenen zijn enorm nieuwsgierig!

Wanneer op deze manier een samenzijn tussen behandelaar en cliënt tot stand is gekomen, kunnen de verschillende onderdelen in volgorde van ontstaan gevoeld, onderzocht en behandeld worden.

Ontwikkelingswerk

In feite loop je bij dergelijk werk de ontwikkelingsweg van de hersenen na, om zo te zorgen dat elk onderdeel alsnog optimaal functioneert. Het resultaat is méér dan de som der delen. Menselijke hersenen die in alignment zijn, hebben letterlijk een ongekend potentieel. Ongekend; daarmee wordt bedoeld dat wij nauwelijks mensen kennen die hun volledig potentieel (hebben) kunnen leven.

Je begint met werken bij de oudere delen. Daarbij valt op dat het sympathische deel, het reptielenbrein, bij menigeen een belangrijke schakel is die ontwikkeling en beschaving tegenwerkt. Het is hier dat zich het grootste drama in het leven van velen van ons heeft voltrokken. Immers, het zoogdierbrein is het volgende brein dat tot ontwikkeling komt, en dat kan pas als het reptielenbrein eerst ongehinderd zijn volledige functie kan leren vervullen. Dit gebeurt alleen als wij ons volledig veilig en geliefd weten.

Vaak gebeurt dit niet, omdat moeder zelf een dergelijke Liefde en veiligheid nooit heeft ervaren. Of er is een medische of andere reden waardoor moeder niet in staat is het kind geborgenheid te geven. Dan blijft baby als het ware ‘steken’ in de reptielenstand, die er één is van vechten of vluchten, en baby ervaart niet een toestand van Liefde, maar krijgt vanuit dit brein continu het signaal ‘gevaar!’.

Je wordt dan als het ware geboren en getogen met een bankrekening die rood staat vanaf het begin, waarbij de valuta niet euro’s is, maar Liefde.

Ken je geen Liefde of ken je te weinig Liefde dan werk je met wat je wel kent, vecht - vlucht of zelfs bevriezing. Dat laatste kan gebeuren als baby of kind een toestand van overweldiging ervaart; het is de stressrespons van het eerste brein dat tot ontwikkeling komt: de Medulla Oblongata, het wormen-/vissenbrein.

Kuddedieren

Het volgende brein dat tot ontwikkeling komt, is ons zoogdierbrein. Dat is het brein van een kuddedier. Dit neemt mogelijke sociale en emotionele uitsluiting waar als een levensbedreigende situatie. Wat het voor een kuddedier ook zo is! Om als mens niet in een angstige stand van voortdurend pleasen te blijven steken, is ook voor de ontwikkeling van dit brein een liefdevolle, veilige omgeving noodzakelijk.

Wanneer de hersenen zich niet goed hebben kunnen ontwikkelen ervaar je dat tijdens je verdere leven. Niet de hele tijd, maar als er stress ontstaat,dan is er geen innerlijke bron van Liefde beschikbaar, maar alleen één van angst en overweldiging, zodat je ‘niet thuis’ geeft. Je innerlijke hond gaat blaffen of soms zelfs bijten, of je kruipt volledig hulpeloos in je schulp. Deze manier van leven is zeer uitputtend.

De overlevingsmechanismen van de oudere breinen zijn schitterend en behoeden ons voor allerhande ongelukken. Het enige probleem is dat we er in kunnen blijven hangen. En net als met boekenwijsheid of hersengymnastiek zijn deze systemen met praattherapie niet rechtstreeks te benaderen en te balanceren. Daar is iets anders voor nodig.

Hands-on stressmanagement

De innerlijke hond noemen we met een mooi woord de Stresscascade. Als behandelaar kun je deze voelen en balanceren: de Thalamus, Amygdala, Hypothalamus, Hypofyse, bijnieren en het Reticulair Alarmsysteem moeten worden gereguleerd. Dit is nodig om toegang te krijgen tot het para-sympathische systeem. Wanneer de cliënt weer toegang krijgt tot het para-sympathische systeem kan het evenwicht in de energiehuishouding terugkeren. Je begint als het ware van voren af aan met het realiseren van het volle potentieel, zodat het uiteindelijk mogelijk wordt om vanuit een volwassen, menselijk deel van je hersenen te reageren en te functioneren. Dan wordt het ook makkelijker om Liefde te tonen en te ontvangen. Kortom, je bent niet meer automatisch een ‘asshole’ of een angsthaas.

Ook het para-sympathische vissenbrein zal aanvankelijk ontregeld aanvoelen. Wanneer onderdelen als de Raphe Nuclei en het Peri-acqueductal Grey ontladen worden, kunnen belangrijke modulatoren als Serotonine en Endorfine weer gemakkelijker aangemaakt worden.

In dit proces is misschien wel de belangrijkste kennis die overgedragen kan worden dat je de onderbreking van de stress-cascade door de Hippocampus en Amygdala kunt bevorderen. Dat is belangrijk om te doen, want deze twee hersendelen hebben als enige receptoren waarmee ze kunnen vaststellen dat er geen stresshormonen meer gemaakt dienen te worden. Zij geven die boodschap dan door aan de Hypothalamus.

In onze wereld, waar weinig kinderen een totaal liefdevolle en veilige opvoeding krijgen, waar werkomgevingen al evenmin veilig en liefdevol zijn en veel kinderen en volwassenen zelfs in een toestand van oorlog leven, worden alle hersendelen die met de Stress-cascade te maken hebben letterlijk uitgeknepen door de voortdurende stresslevels waaraan wij blootgesteld worden. Hierdoor verslijten de remmen, in dit geval raken de receptoren van Amygdala en Hippocampus verstopt of sterven zelfs af.

Uiteraard raken de bijnieren die de hoofdproducent zijn van onze stresshormonen ook uitgeput en ook zij dienen volledig hersteld te worden.

Ontwinden, balanceren, schoonmaken, herstellen

Wanneer er kennismaking heeft plaatsgevonden met de oudere delen van de hersenen kunnen zij als geheel makkelijker benaderd worden. De 5 dubbele kwabben zijn door zogenaamde bruggen met elkaar verbonden. Het zijn deze behoorlijk smalle verbindingen die vaak een torsie of compressie hebben en letterlijk moeten ontwinden om de samenwerking met elkaar en tussen links en rechts weer te optimaliseren.

Het rechtzetten en schoonmaken van de ventrikels en het rechtzetten van de kleine hersenen hebben een diepe invloed op de algehele werking van alle andere onderdelen zoals de totale hersenstam en de visuele cortex.

Om ongewenste spanningen in het motorisch zenuwstelsel te laten verdwijnen, kan er worden gewerkt met de Basale Ganglia, de Rode nucleus en de Piramides in het verlengde merg die evenals de kleine hersenen zorgen voor coördinatie van het motorische stelsel van het lichaam.

Ten slotte komen de Hypothalamus en de Thalamus aan beurt. Beiden bestaan uit een zeer groot aantal dubbele nuclei die de homeostase van het lichaam bewaken. De Thalamus is de plek die met alle delen in het lichaam en de hersenen verbonden is. Haar nuclei leren kennen en ze een voor een ontladen kan voor spectaculaire veranderingen in het lichaam zorgen.

Een voorbeeldje: een cliënt had regelmatig nierstenen en tijdens een behandeling kwamen we erachter dat de nucleus in de Hypothalamus die verantwoordelijk is voor de ureumconcentratie van de urine niet goed werkte. Daar bleek een levensovertuiging in vast te zitten. Ik was bij die nucleus uitgekomen omdat hij zwaarder aanvoelde dan zijn buren. Toen die levensovertuiging uitgesproken en kort bekeken was kon de lading aan statische energie ook uit die nucleus verdwijnen en werd de waterconcentratie weer op peil gebracht. Resultaat: geen nierstenen meer.

Grote beurt

Deze benadering van de hersenen in al hun pracht gebeurt met veel respect voor elk onderdeel en zijn werking. Net als je auto een grote beurt nodig heeft, kan je deze benadering een grote beurt voor de bio-computer noemen.

Verandering in de werking van die bio-computer is een updating naar het ‘Hier en Nu’, naar volwassenheid, naar de volle menselijke potentie. Immers, het werk zorgt ervoor dat alle oudere breinen worden geschoond van oude energieën en in balans komen en onder de regie komen van de Prefrontale cortex en het hart, zodat Liefde en inzicht gaan regeren.

Docent: Etienne Peirsman

Data: (de modules worden steeds met tussentijdse periode van een half jaar aangeboden) 

Ken je brein 1: (voorheen Alarm clock module)

9-12 mei 2019, oefendagen 24&25 juni 2019

Lestijden: alle dagen van 10.00-18.00 uur
Kosten: €750.00 incl. koffie/thee en syllabus. PCSA is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden


Ken je brein 2: (voorheen brein 1 nascholing)

10-13 oktober 2019 Bussum

Lestijden: alle dagen van 10.00-18.00 uur
Kosten: €600.00 per module incl. koffie/thee en syllabus. PCSA is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden


Ken je brein 3: (voorheen brein 2 nascholing) 

11-14 april 2019 Dilsen-Lanklaar (BE)

Lestijden: alle dagen van 10.00-18.00 uur
Kosten: €600.00 per module incl. koffie/thee en syllabus. PCSA is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

 

Voorwaarde voor deelname: de modules zijn toegankelijk voor iedereen die minimaal de "Talking to the Heart" module heeft gevolgd. 

Lees hier de ervaring van een student.


 

Ken je brein

<< vorige pagina