Therapeutische effecten op het endocriene stelsel (Nascholing Psychosociale Basiskennis/Medische Basiskennis)

Het gehele menselijke lichaam is in ontwikkeling. Daar moet de reguliere en complementaire gezondheidszorg op inspelen en anticiperen. Het auto-immuunsysteem en endocriene systeem van de mens maakt grote veranderingen door op gebied van nieuwe problemen die zich aandienen in het lichaam zelf (denk aan allerlei intoleranties, allergieën en opkomende resistenties), als mede in het milieu exterieur. Hoe ga je hier mee om als (cranio-sacraal) therapeut? Hoe herken je auto-immuun en endocriene problematieken en hoe kun je dat in zijn breedst mogelijke zin begrijpen, onderzoeken en behandelen?

Het auto-immuunsysteem en endocriene systeem zijn onze persoonlijke communicatie, verdediging, regulering- en stabiliseringsmechanisme, wat ons tevens in staat stelt om interne en externe problemen het hoofd te bieden. Deze complexe systemen hebben niet enkel een fysieke dimensie, maar hebben alles te maken met onze gedachten, emoties en acties. Weten we eigenlijk wel welke instructies we van binnen en buitenaf aan deze systemen geven?

Er is een grote groep cliënten/ patiënten die therapeuten bezoeken, waarvan dit systeem ontregelt is door verkeerde input. Hoe kunnen we dit herkennen in onze cliënten en op welke wijze kunnen we sturing geven, ten einde handvaten te verkrijgen en condities te scheppen om dit te verbeteren via ons methodieken als craniosacraal therapeut.

Deze nascholing heeft een interactief karakter en doet een beroep op de kennis en vaardigheden van de cursist. Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en praktische interactie.

Deze scholing is geaccrediteerd door het CGO voor zowel MBK alswel voor PSBK.

Voor wie

Deze nascholing is bestemd voor therapeuten van de PCSA en van het Upledger instituut. Hij is geaccrediteerd door NCSV.

Wanneer

Kijk hier voor de eerstvolgende mogelijkheid.

Lestijden

10.00-17.00 uur

Docent

Mike Bais is docent, fysiotherapeut, counselor, schrijver en kabbalist. Hij heeft jarenlange ervaring in het doceren aan de HGU aan fysiotherapeuten, bij- en nascholingen aan medisch en paramedisch personeel en geeft les in levensbeschouwelijke onderwerpen nationaal en internationaal. Hij is auteur van het boek “a Kabbalistic view on science” en geeft al 15 jaar les in de mystieke traditie der Kabbalah in Utrecht.

Kosten

De kosten voor deze dag bedragen € 135 incl. koffie/thee.
PCSA is vrijgesteld van BTW.

Deze module is door de NCSV geaccrediteerd met 6 NAPs.