Psoas release II, diep spierwerk: ademhaling en emotie

Wanneer onze geest ontspannen is, en ons lichaam los en flexibel, is er een onbelemmerde doorstroming van vitale levens- energie (Chi, Prana, Ki).

De focus in deze module is de Psoas, in de grotere, energetische context van het Hara- centrum. Beide vormen de kern van je vitale energie, het zwaartepunt in je lichaam, en het centrum van beweging, coördinatie en mobiliteit. Tevens een gebied waar een schatkamer aan verborgen gevoelens en emoties huist. Geparkeerde kind-emoties, onderdrukte gevoelens die verbonden zijn aan thema’s rondom sexualiteit, boosheid, jouw waarheid mogen uiten en jezelf zijn, mogen genieten… en de angst die hier vaak op zit.

Je gaat experimenteren met vernieuwende hands-on lichaamswerk technieken, in de vorm van dynamisch en verstild diep spierwerk, strekkingen en rotaties. Ook krijg je informatie over, en ga je de openende, verbindende invloed ervaren van het effect van de ademhaling op lichaam, geest, gevoelsleven en spirit.

Wanneer je deze technieken met gevoel en intentie bij je cliënt toepast:

  • Kunnen bewegingsbeperkingen verzachten en versoepelen.
  • Worden spierspanningen en spasmes uitgenodigd om te ontspannen.
  • Wordt de hele fysieke structuur gestimuleerd om te verlengen, elastischer te worden, en ruimer.
  • Kunnen vastgezette gevoelens en emoties in contact komen, in beweging, en bewust doorvoeld worden. Ze kunnen dan transformeren in hun essentie. (Woede in compassie en vitale energie, angst in moed, verdriet in liefde, onrust in ontspanning, beklemming in vrijheid.)

Ademhaling
Bewustzijn van je ademhaling heeft en grote, toegevoegde waarde. Zowel op jezelf als begeleider, als op je cliënten.

Je leert:

  • Inzicht te krijgen in je eigen adempatronen; wat deze voor je doen, en waar ze je bij weghouden.
  • Adem als instrument in te zetten bij cliënten, om meer aanwezigheid, dieper voelen en stroming uit te nodigen.
  • Ervaren, dat adem en emotie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
  • Wat het effect is van de ademhaling op trauma in het lichaam.
  • Hoe de ademhaling je kan helpen om je meditatie te verdiepen.

Wanneer je deze technieken integreert in je (cranio)praktijk, zullen cliënten hiervan de nodige profijt hebben.

Je bevordert nog meer het gevoel van aanwezig zijn in het lichaam, het bevestigt het natuurlijke vermogen om sensitief te zijn, het versterkt het gevoel van eigenwaarde, ze gaan zich levendiger voelen, meer daadkrachtig, gevuld met hun intrinsieke, vitale levensenergie.

Als begeleider kun je putten uit een grotere rugzak met mogelijkheden om je cliënten liefdevol en effectief te faciliteren.

Voor wie

Deze module is er voor therapeuten en postpropedeusestudenten van alle disciplines die behandelen via tafelwerk.

Voorwaarde voor deelname: Je hebt eerst de module Psoas release 1 , diep spierwerk gevolgd bij Wilko Iedema. Ook deze module staat dus voor je open.

Wanneer

Kijk hier voor de eerstvolgende mogelijkheid.

Lestijden

Alle dagen van 10.00-18.00 uur

Docent

De docent van deze module is Wilko Iedema

Kosten

De kosten voor deze driedaagse module bedragen €450.00 incl. koffie/thee.
PCSA is vrijgesteld van BTW.

Deze module is door de NCSV geaccrediteerd met 3 NAPs per dagdeel.