Nascholing Medische Basiskennis

Deze nascholingsdag gaat over levensfases, veroudering en rouwverwerking.
In ons leven doorlopen we verschillende fases en komen we voor diverse uitdagingen te staan.
De gezondheidszorg is in de laatste decennia sterk verbeterd, wat een algemene stijging in de levensverwachting tot gevolg heeft.

Maar daarmee verbonden is ook een toename van mensen die met meerdere verliezen in hun leven te maken krijgen en aan chronische ziekten lijden.
De meeste van de aandoeningen zijn ouderdomsziekten en door de vergrijzing neemt hun vóórkomen daarom toe.

Wat het effect is van veroudering op onze ontwikkeling en hoe we omgaan met veranderingen en verlies in ons dagelijkse leven, zal deze dag uitgebreid aan bod komen.
Deze nascholing is volgens Platonormen en erkend door het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen (CGO).

Voor wie

Deze nascholing is bestemd voor therapeuten van de PCSA en van het Upledger instituut.

Wanneer

Kijk hier voor de eerstvolgende mogelijkheid.

Lestijden

10.00-17.00 uur

Docent

De docenten van deze nascholing zijn Els Kraak – Vernie, Hoofddocent MBK  – niet praktiserend Verpleegkundige – shiatsutherapeut, en  Edmee Gosselink, Verlies- en rouwtherapeut, shiatsutherapeut.

Kosten

De kosten voor deze dag bedragen € 135 incl. koffie/thee en lesmateriaal.
PCSA is vrijgesteld van BTW.