Cranio en Familieopstellingen II

Soms komen er in sessies ‘grote thema’s’ naar voren, zoals leven en dood, geweld, seksueel misbruik en andere grensoverschrijdingen. Hoe ga je als therapeut om met de bijbehorende complexe emoties en situaties?

Tijdens deze nascholing van 2×2 dagen bieden we je daarvoor nuttige en noodzakelijke systemische handvatten. In alle eenvoud.

Aan de hand van de ontwikkelingsfases van Erickson leer je verbanden zien tussen tekorten in de opvoeding, symptomen in gedrag en de helende rituelen die net zo praktisch en eenvoudig toepasbaar zijn als die van de module Familieopstellingen 1.

Zo leer je over de meest voorkomende kwetsuren die een mens kan opdoen in de eerste levensjaren, maar ook over simpele en vanzelfsprekende werkwijzen bij grote thema’s, waardoor je cliënt ook veilig is als dit naar boven komt.

In de bekende combinatie van theorie en ervaringsoefeningen leer je werken met grondbeginselen bij seksueel misbruik en andere vormen van grensoverschrijding. De binding tussen dader en slachtoffer komt aan bod en ook binding met afwezige ouders wordt verder uitgediept.

Daarnaast kijken we naar het thema Leven en Dood, omdat veel cliënten niet volledig in hun lijf zitten of niet kunnen blijven. ‘Aanwezig zijn’ en ‘Plek innemen’ is voor sommige cliënten een hele klus; uit angst ‘vertrekken’ ze bij ’t minste of geringste uit hun lijf. Ook komt het voor dat iets of iemand in hun familiesysteem hen naar de dood trekt, omdat er iets gezien wil worden. Beide komen veel voor bij aandoeningen als ME, CVS, MS of bij burn-out.

Voorbereiding en tussentijdse opdracht

Voorafgaand aan de module maak je een genogram. Tijdens de module leer je voelen hoe je daarmee kunt werken in sessies met cliënten. Tussendoor werk je een intervisieopdracht uit met elkaar en daarvan schrijf je een verslag. Je krijgt daarop uitgebreid feedback en de leerpunten worden besproken in het tweede blok.

Voor wie

Deze nascholing is voor PCSA-therapeuten en Upledger therapeuten mits vooraf de module ‘praten met het Hart’ en de module ‘Cranio en Familie-opstellingen 1’ is gevolgd.

Ook PCSA-studenten zijn welkom, mits vooraf de module Cranio en Familie-opstellingen 1 is gevolgd. 

Daarnaast is het een voordeel als je minstens een half jaar ervaring hebben opgedaan met opstellingen in sessies. 

Enkele citaten van studenten die deze nascholing deden:

“Ik heb zoveel geleerd! Ik ben nu echt in staat ben om ook te werken met cliënten die uit hun lijf gaan. Ook andere voor mij lastige thema’s kan ik nu op tafel beter begeleiden. De sfeer in de groep die ontstond door het delen van thema’s heeft me veel gebracht en de ervaring verdiept. Ook mijn eigen proces kreeg een nieuwe impuls”.

“Ik zag er altijd een beetje tegenop om te werken met cliënten met thema’s als misbruik of mishandeling. Wist niet zo goed hoe ik het moest aanpakken. Ik weet nu dat ik door te volgen en zinnen uit de format te gebruiken er al zoveel gebeurt en ontlaadt. Na de cursus heb ik het meteen en al heel vaak toegepast, de effecten zijn geweldig!”

Aanmelden

Aanmelden binnenkort hier.

Lestijden

Alle dagen van 10.00-18.00 uur

Docent

De docent van deze module is Wendy Gerritsen, die in de HBO-opleiding onder meer modules  Therapeutische communicatie verzorgt.

Kosten

De kosten voor deze vierdaagse module bedragen €695,- incl. koffie/thee en syllabus.
PCSA is vrijgesteld van BTW.