Cranio en de Nieren

Deze dag is ontwikkeld om het lichaam, de organen en de cellen een kans te
geven zich rechtstreeks te uiten zonder tussenkomst van het denken. In dit
specifieke geval gaan we op onderzoek bij de nieren en de bijnieren. Wat kan
cranio betekenen voor de nieren als er sprake is van problematiek? Wat
draagt SER bij in bewustwording?

We bekijken uitgebreid en toch ook beknopt de levenstaken van de nieren en
de bijnieren. De levenstaak en biologie van nier en bijnier zijn volstrekt
verschillend en dat maakt het boeiend.
De bijnier kan je als het hormoonproducerende orgaan beschouwen,
betrokken bij onze stressrespons. Buitenwereld dus. De nieren hebben een
functie in het in stand houden van de homeostase van het lichaam, middels
uitscheiding en resorptie. Maw Binnenwereld. De nieren spelen ook een
belangrijke rol in de bloeddrukregeling, het aansturen van de productie van
rode bloedcellen en de vitamine D-stofwisseling. Beide organen blijken, ieder
op een geheel eigen wijze, invloed op het gehele lichaam te hebben. Er is
veel samenwerking met andere organen, zoals met de lever, de schildklier en
ook de pancreas. Je kan zeggen dat zowel nieren als bijnieren, zorgen voor
een optimaal functioneren de lichaamscellen. Wat is de betekenis van de
nieren en bijnieren op spiritueel niveau? Schuilen er overtuigingen in de
nieren, zo ja welke? Deze dag zul je het kunnen ervaren en gaan
onderzoeken.

Aan het einde van de dag ben je in staat met vertrouwen je
handen neer te leggen en met kennis en begrip van de achtergronden aan de
slag te gaan.

Voor wie

Deze dag is toegankelijk voor PCSA therapeuten en voor Upledgertherapeuten en PCSA-studenten die de module Praten met immuunsysteem hebben gevolgd.

Wanneer?

Kijk hier voor de eerstvolgende mogelijkheid.

Lestijden

10.00-18.00 uur

Docent

De docent van deze module is Ingeborg Teeken.

Kosten

De kosten voor deze dag bedragen € 95 incl. koffie/thee.
PCSA is vrijgesteld van BTW.