ME-Coaching

 

Het Leven is van nature overvloed. Dat is een gemakkelijk te achterhalen feit. De enige variabele, die echter bepalend is voor de mate waarin wij deelnemen in die natuurlijke overvloed, is ons vermogen om die overvloed te ontvangen. Dat vermogen wordt volledig geregeerd door deze ene variabele: wie en wat je denkt te zijn. Wat geloof je bewust en onbewust van jezelf? Hoe leidt dat tot onbewuste zelfsabotage? Hoe snijd je jezelf, door een beperkend zelfbeeld, af van de overvloed van het Leven. 

Willen we onderdeel zijn van deze natuurlijke overvloed en ons leven, ons totale potentieel, ten volle leven dan is het belangrijk om ons bewust te zijn dat alleen wij het zijn die dat potentieel kunnen bevrijden door volgens de principes van de natuur te leven en te handelen.

ME-Coaching helpt je hierbij. Het is een onderzoeken en bewustwording van jezelf op het diepste niveau. Je ontdekt wie je ten diepste bent, wat je gelooft en wat je eigen waarden zijn. Je maakt een kwantum sprong en ervaart de stille kracht die in je leeft, zich nooit opdringt, maar altijd bereid is je te steunen bij de creatie van je hogere Zelf. 

ME-Coaching  is een creatief dynamisch proces waar je gaat ontdekken dat leven volgens de principes van de natuur uiteindelijk de enige manier is die stand houdt en die zowel jezelf als de wereld dient.

Wij zullen je begeleiden en ondersteunen bij dit avontuur met een duidelijke structuur om op koers te blijven. 

  1. Durf te dromen: We hebben allemaal een droom. Voelbaar in ons innerlijk verlangen, soms heel krachtig vaak ook nog bedekt. Door je hart te laten spreken mag je droom ten volle stromen, worden gedachten krachten en kom je in de flow.
  2. Ruim oude programma’s op: Als je jezelf wilt leren kennen, dien je alle opinies en overtuigingen achter je te laten en alleen maar waar te nemen.
  3. Ontwikkeling van het zesde zintuig: Je innerlijk weten, je kompas. Komende vanuit een diepe verbinding met de natuur en al wat is.
  4. Levenskeuze: Wordt je bewust dat je zelf kan kiezen wat je wil met je leven.
  5. Levensdoel: Maak (weer) contact met de droom van je leven, je grootste (ziele)verlangen, je ware blauwdruk en je echte bestemming.
  6. Transformatie: Je bezieling wordt leidend.

ME-Coaching is een onderdeel van de verkorte 3 jarige en 4 jarige HBO opleiding tot cranio sacraal therapeut en wordt gezien als een zeer waardevolle aanvulling. Het geeft een verankering en brengt je de mogelijkheid het geleerde te integreren in je dagelijkse leven en zo koers te geven je droom tot werkelijkheid te laten worden.

Beschikbaar als losse module

De ME-Coaching dagen van het eerste jaar zijn open voor degene die de modules van het eerste jaar los volgen.

Voor de eerstkomende mogelijkheid in Nederland (Bussum) kijk hier, en in België (Dilsen) hier.

Stuur een email naar contact@pcsa.nu om je aan te melden.

De kosten van 1 dag ME-Coaching zijn € 195,- incl. koffie/thee en syllabus.

De PCSA is vrijgesteld van BTW.