Inschrijven

NB: als je gegevens bekend zijn bij PCSA kun je volstaan met het invullen van je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de module.
 Indien gewenst op factuur: gegevens praktijk


Hoogst genoten opleiding
Indien therapiegericht beroep: praktijkvorm, aantal jaren praktijk
Voorgaande Cranio Sacraal opleiding
Hoe heb je onze opleiding leren kennen ? (website, publiciteit, andere...)

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De opleiding is ontworpen om craniosacraaltherapie te leren kennen, ervaren en toepassen. De opleiding is niet bedoeld ter behandeling of genezing voor een bestaande klacht of ziekte. Daarvoor ga je naar een arts, of desgewenst maak je een afspraak bij een afgestudeerde craniosacraaltherapeut.

Alle gevraagde informatie geef je op vrijwillige basis en is strikt vertrouwelijk. Niets van deze informatie wordt vrijgegeven.


Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 

<< vorige pagina

Inschrijven