Hara en Psoas

Hara betekent in het Japans ‘buik’. Het hara-punt, een belangrijk energiecentrum gelegen net onder je navel, vormt de basis van jouw bestaan. Het is een belangrijke bron van kracht, rust en stabiliteit. In het hara-punt kun je je aandacht laten rusten en als neutrale waarnemer aanwezig zijn.

Om daadwerkelijk te kunnen rusten in je hara, in verbinding met de aarde, is het niet alleen van belang om uit je hoofd/denken te raken, de opgeslagen gevoelens en emoties te voelen en door je heen te laten bewegen, maar zeker ook om opgeslagen energie en trauma in (het gebied van) de psoas ruimte te geven.

De psoas is een diepgelegen spier die middenrif-wervelkolom-buik-bekken-benen met elkaar verbindt en die kan worden gezien als de kern van het fysieke lichaam. Het is de enige spier die de lendenwervels (uitsteeksels en tussenwervelschijven) verbindt met de benen en die daarmee ons bovenlichaam verbindt met ons onderlichaam.

Deze spier heeft een belangrijke uitwerking en invloed op zowel het fysiek en emotionele welzijn, als jouw verbinding tussen hemel en aarde en jouw spirituele dimensie. De psoas is van groot belang voor het ondersteunen van “centreren” (thuiskomen in jezelf), balans, beweging en coördinatie, maar ook voor houding en gewrichtsrotatie. 

De psoas is een zeer gevoelige spiegel voor de diepste gevoelens en emoties en een radar voor veiligheid. Wanneer de psoas is aangetast (bijv. verkort of stijver), vertelt de psoas het echte verhaal van wat er in ons afspeelt, ver van wat het oog en de buitenwereld ziet. Bovendien vormt de psoas het centrum van een gebied waar angst, pijn en trauma worden opgeslagen. Het is ook de spier die ervoor zorgt dat je vecht, vlucht, bevriest of reageert.

Hoe meer je bent verbonden mét en aanwezig kunt zijn ín je hara en tevens je psoas (en het gebied eromheen) soepel en vrij is, hoe meer je kunt landen in jezelf en kunt gronden. Je vertrouwen in jezelf en jouw bewegingen in het leven nemen toe, je volgt je intuïtie gemakkelijker en kan er naar handelen, zónder eerst in je hoofd te gaan om de feiten te controleren, te analyseren of een stappenplan te volgen. Je staat gemakkelijker gevoelens en emoties toe en durft werkelijk op te dagen in het leven. Je weet je gedragen en verbonden.

Onderwerpen in deze module zijn:

  • Je leert werken met verschillende dynamische en stille deep-touch aanrakingstechnieken, 
  • cliëntgerichte oefeningen en aanrakingstechnieken die bewustzijn in de hara brengen om dieper aanwezig te raken in het lichaam, werkelijk te landen, gronden en rusten en te bewegen vanuit je krachtcentrum,
  • cliëntgerichte oefeningen en aanrakingstechnieken die bewustzijn in de psoas brengen om zo de spier te versoepelen, versterken en te helpen zijn opgeslagen lading los te laten,
  • Je leert diep contact te maken met jezelf en de ander (client) door bewuste oordeelloze en nieuwsgierige aanraking, te onderzoeken door middel van diep zelfonderzoek en in meditatie te raken,
  • Je leert jezelf meer en meer te dragen in wat er te voelen is in je en ruimte te geven aan gevoelens en emoties, opgeslagen energie en bewegingen, 
  • Je leert over het belang van ademen in combinatie met diepe aanrakingstechnieken.
  • Nadruk zal worden gelegd op vanuit openheid, vrijheid en volwassenheid bij je cliënten aanwezig zijn, luisteren met jouw hart en ziel, een oprechte en doelloze nieuwsgierigheid en zijn met wat ís, welke de fundamentele voorwaarden scheppen voor diepgaande en vitale aanwezigheid, ontspanning en een vrije beweging in het leven.

In deze module leer je geen craniotechnieken. Deze module brengt een verscheidenheid aan verstilde en dynamische lichaamswerk-vormen en -technieken. De module heeft een ander karakter dan in de andere modules, met name vanwege de aanwezigheid van diverse vormen van dynamisch lichaamswerk en zelfonderzoek.

We maken gebruik van contactvolle zachte, dynamische en deep tissue aanrakingstechnieken, dynamische lichaamswerkvormen, actieve meditatie(s), beweging/dans, zelfonderzoek en deelrondes.

Noot: gedurende deze module werken we zowel met kleding aan, als ook in ondergoed op de massagetafel. Natuurlijk zullen we integer en respectvol omgaan met ieders grenzen en mogelijkheden.

Lestijden

10.00-18.00 uur

Literatuur (indien mogelijk te lezen voor de module)

Boek: PSOAS – De spier van de ziel van Koch, Liz. (2019, AnkhHermes)

Podcast: Healthpath Podcast – The psoas with Liz Koch (Spotify)

Docent

Docent voor deze module is Emile Buring. Emile is gastdocent bij de Peirsman Academie sinds 2021 en verzorgt vanuit zijn rijke ervaring en kunde vanaf januari 2024 de Module ‘Hara en Psoas’.

Deze module is los niet toegankelijk.