Voorwaarden Losse Cursussen

Bij de PCSA kun je op twee manieren studeren.

Als cursist schrijf je je in voor losse modules die voor je openstaan. Een aantal modules uit de leerjaren is los te volgen voor eigen ontwikkeling of nascholing. Dat zijn in elk geval Psoas 1, Therapeut in de praktijk en (in volgorde) de eerste vier modules uit het eerste jaar.
Verder hebben we een ruim aanbod aan nascholingen.
Voor studeren als cursist gelden deze voorwaarden.
NB Voor afgestudeerden die willen assisteren, gelden deze voorwaarden eveneens.

Klik hier om het losse aanbod te vinden dat voor jou toegankelijk is.

Let op: de PCSA is gerechtigd het maximum aantal studenten dat veilig tegelijk kan werken, lager te stellen dan de normale capaciteit van de ruimte. Dit in verband met de afstandseisen rondom Corona. Studenten hebben voorrang op cursisten.

Als student schrijf je je in voor een leerjaar en volg je de modules en activiteiten in dat leerjaar.
Zo word je in vier leerjaren opgeleid tot craniotherapeut op HBO-conform niveau. Daarvoor gelden deze voorwaarden.

Meer informatie over de leerjaren vind je hier.

Let op: in de voorwaarden is ook verhindering voor lesactiviteiten geregeld. Met verhinderingen door Covid-maatregelen of een Covid-besmetting wordt op dezelfde manier omgegaan als met andere verhinderingen.