Persconferentie 28 september: geen wijzigingen voor PCSA Bussum

De landelijke maatregelen die op de persconferentie werden aangekondigd op 28 september brengen voor de PCSA geen wijzigingen met zich mee. Ook regionaal (Veiligheidsregio Gooise Meren)  zijn er geen maatregelen afgekondigd die invloed hebben op ons onderwijs. Vooralsnog kunnen we de lessen blijven geven zoals nu gebeurt.

  • Dit komt omdat we met een protocol werken, waarin (onder meer) registratie al verplicht is. Bovendien doen we een triage: mensen verklaren twee dagen voor een activiteit hoe het met ze is. Ook melden deelnemers zich gezond op de dag(en) van de activiteiten.
  • De begrenzing op de omvang van gezelschappen geldt niet voor onze lessen, want onderwijs is daarvan uitgezonderd.
  • Reizen van en naar opleiding wordt gezien als noodzakelijk reizen.
  • Mondkapjes zijn onder deze omstandigheden niet verplicht. Wie dat prettig vindt, kan als de activiteit het toestaat, een mondkapje dragen.

We houden uiteraard de ontwikkelingen in de gaten!