Belgische code rood voor Bussum (NH) en gevolgen voor Belgische studenten

Update 15 oktober:

Op dit moment is het voor de Belgische studenten weer niet mogelijk om naar Bussum te komen zonder bij terugkeer in quarantaine te moeten en een test te moeten doen.

We lossen dit per lesactiviteit zo goed mogelijk op!

Update 25 september:

België pakt de reizen van en naar rode gebieden nu regionaal aan. Daardoor wordt het voor veel van onze Belgische studenten weer gemakkelijker om fysiek deel te nemen aan de lessen. Check goed of dat ook voor jou geldt. Check onder meer of voor jouw regio het onderstaande eveneens geldt:

  • Vanaf vrijdag 25/09 zal het sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn.
  • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.
  • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.
  • Keer je binnen 48 uur terug uit de rode zone, dan hoef je ook geen Passenger Locator Form in te vullen (dit was al zo).

—–

Uit de persconferentie van vrijdag 18 september 2020 blijkt dat er voor de Nederlandse autoriteiten geen aanleiding is om extra Covid-maatregelen te treffen die van invloed zijn op de PCSA. We blijven werken volgens het Coronaprotocol en houden uiteraard in de gaten of er veranderingen komen.

Echter, Bussum heeft van de Belgische autoriteiten (als plaats in Noord-Holland) code rood gekregen, ingaande vrijdag 18 september om 16 uur. Dat heeft gevolgen voor onze Belgische studenten. .

Volgens de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn noodzakelijke reizen naar Noord-Holland toegestaan. Telefonisch contact met de Belgische Covid-lijn heeft uitgewezen dat studie een noodzakelijke activiteit is. Je mag als Belgische student naar Noord-Holland reizen en deelnemen aan de activiteiten.
Echter: bij terugkeer moet je je verplicht laten testen en in quarantaine gaan.
En als je langer dan 48 uur uit België weg bent geweest, moet je bovendien een Passenger Locator Form invullen op deze website.

Dit vraagt om een afweging per lesactiviteit zolang deze code rood geldig blijft.
Belgische studenten aan onze opleiding krijgen daarom per lesactiviteit op maat bericht over hoe de PCSA hiermee omgaat.