Lessen hervat na de zomer

Het team stond al helemaal in de startblokken om de studenten weer te kunnen ontvangen. Helaas heeft de Veiligheidsregio Gooise Meren laten weten dat er alleen gestart kan worden per 15 juni als tussen de aanwezigen 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Daarbij is de datum van 15 juni gesteld omdat het overige HBO dan ook weer mag beginnen (op 1,5 meter afstand).

We zouden vanaf 15 juni wel les kunnen geven, maar als er 1,5 meter afstand moet worden bewaard, kan er geen cranioles worden gegeven. Het besluit moest dan ook vallen om de lessen over de zomer heen te tillen. In de verwachting (en onder het voorbehoud) dat de Veiligheidsregio dan wel toestemming geeft.

We kunnen ons voorstellen dat dit verwarrend kan zijn.
Sommige andere scholen mogen wel starten van hun gemeente. Wij vinden het ook erg jammer. Maar wij volgen de Veiligheidsregio Gooise Meren. Dat is de instantie die bepaalt wat wel en niet is toegestaan binnen de noodverordening in de regio Bussum. Daar kunnen wij niet omheen.

Studenten krijgen uiteraard weer op maat bericht over de planning van hun lesactiviteiten.

Hoogstwaarschijnlijk werken we ook na de zomer nog volgens het ontwikkelde protocol.