Lessen mogelijk hervat na 1 juni

Uit de persconferentie van 6 mei bleek dat het mogelijk lijkt te worden voor de PCSA om volgens plan vanaf 1 juni de lesactiviteiten weer te hervatten.

Immers:
– je mag nu van huis zolang je geen klachten hebt
– er mogen weer groepen tot 30 personen bij elkaar komen, mits anderhalve meter gewaarborgd is
– contactberoepen zijn weer toegestaan, met een ingangscheck (alleen behandelen wie klachtenvrij is)
– voor een opleiding mag je gebruik maken van het OV, mits je een mondkapje draagt
– voor mensen uit België is een grensverplaatsing toegestaan in het kader van opleidingsactiviteiten

De overheid heeft nog geen datum afgegeven voor hervatting van het regulier hoger onderwijs. Wel mogen het MBO-praktijkonderwijs en het voortgezet onderwijs weer starten.

We zijn als PCSA met andere “aanraak”-opleidingen in overleg over hoe de hervatting bij ons als particuliere opleiding in zijn werk zou kunnen gaan. Bovendien ontvangen we binnenkort ook de richtlijn die vanuit de koepel voor beroepsverenigingen wordt opgesteld (voor het behandelen van cliënten).

Studenten hebben in maart een “Coronarooster” ontvangen, ingaande 1 juni.
Iedereen die voor de zomer lesactiviteiten in dat rooster heeft staan (dat ook online te vinden is via de DLO), krijgt binnenkort bericht over eventuele hervatting volgens dat rooster.