Update aanpak PCSA inzake Corona

Vanwege de nieuwe richtlijnen die op 15 maart van kracht zijn geworden, hebben wij tot en met 19 april de planning doorgenomen en waar nodig aanpassingen gedaan.

Dit omdat cranio wordt aangeleerd in direct 1-op-1 contact, en dit wordt nu afgeraden.

Degenen die zijn ingeschreven, krijgen op maat van hun situatie bericht van ons. En we houden je op de hoogte zodra er eventueel weer wijzigingen komen. Ontvang je niks terwijl je wel iets verwacht, check dan je SPAM-box!

Voor therapeuten hebben de beroepsverenigingen ook nieuwe richtlijnen uitgevaardigd.
Deze vind je hier.

Iedereen veel sterkte in deze periode gewenst!
Ook namens Etienne die over omgaan met Corona speciaal dit blog heeft geschreven.