Onderzoeksvraag rond cranio? Wie weet kunnen we je ondersteunen

Aan de Peirsman Craniosacraal Academie namen in 2018 een 20-tal studenten deel, in drie verschillende opleidingsmodules, aan een studie naar spiritueel leiderschap en de rol van cranio daarin. De studie was opgezet door Danny Sandra, als deel van zijn doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen.

“Je kunt er wellicht iets bij voorstellen”, vertelt Danny, “maar wist je dat er natuurlijk fenomeen bestaat waardoor verscheidene ritmes – zowel in ons lichaam als erbuiten – als vanzelf gesynchroniseerd raken met andere ritmes?  Dit natuurlijk fenomeen van aanpassen heet in het Engels “entrainment”, afkomstig van het Franse werkwoord “entraîner”, ofwel “meesleuren”.

Danny veronderstelde dat cranio entrainment bevordert, en zo bijdraagt aan een hoger niveau van spiritueel leiderschap.Ook had hij de aanname dat een hoge hartcoherentie een verband heeft met een hoger niveau van spiritueel leiderschap. Hij vond als eerste stap in de onderbouwing van zijn aannames Etienne bereid een aantal modules open te stellen. Daarin deed hij onder meer metingen van hartcoherentie gedurende de gehele module.

Wat versta je onder spiritueel leiderschap?
“Dit model bestaat uit drie pijlers die we simpelweg het Hoofd, het Hart en de Handen kunnen noemen. Met het Hoofd bedoelen we dat er een duidelijke, gedeelde visie is van waar we willen staan in de toekomst. Het Hart staat voor altruïstische liefde en welwillende zorg voor onszelf en anderen. De Handen, ten slotte, refereren naar de bereidheid om te doen wat nodig is om die visie te realiseren, ook wel Hoop genoemd.”

En wat lieten de resultaten zien?
“We konden zien dat de hartcoherentie tijdens de modules op verschillende manieren varieert. Opvallend was dat bij de ene deelnemer de hartcoherentie heel sterk steeg, terwijl op hetzelfde moment het omgekeerde gebeurde bij andere deelnemers. Dat had wellicht te maken met de rol van de deelnemer (d.w.z. therapeut of cliënt). De resultaten lieten zien dat hartcoherentie duidelijk beïnvloed wordt tijdens een craniosessie, maar verder onderzoek is nodig om de betekenis van de variatie te begrijpen.”

Deze eerste stap in Danny’s onderzoek leverde uiteraard nog lang niet genoeg data op om iets te kunnen zeggen over een samenhang tussen cranio, hartcoherentie en spiritueel leiderschap. Niettemin blijft de veronderstelling staan dat persoonlijke ontwikkeling en een coherente afstemming tussen het Hoofd, het Hart en de Handen, een positieve invloed heeft op een zinvoller leven waarin we meer begrepen en gewaardeerd worden. “Kortom, het helpt als we de daad (en de zorg) bij het woord voegen; dat is het tonen van spiritueel leiderschap.”

“Voor mij vormt deze ervaring een opstapje naar onderzoek op grotere schaal waarbij de verscheidene niveaus van coherente interactie en persoonlijke groei verder kunnen onderzocht worden. Want ik vermoed dat ritmische verbindingen en een coherente interactie een onmisbare rol spelen in ons (spiritueel) welzijn.”

Danny wil Etienne van harte danken voor de mogelijkheid om dit onderzoek tijdens zijn lessen uit te voeren, maar tevens ook alle deelnemers voor hun inzet, voor hun enthousiasme en vooral voor het non-stop dragen van de hartsensor tijdens de opleiding.

Heb jij ook een onderzoeksvraag?  We helpen je graag om deze helder te formuleren en te bekijken hoe je een onderzoek kunt opzetten en de resultaten interpreteren.

Meer lezen? Dit zijn de referenties die Danny heeft gebruikt

Brown, Kirk Warren, en Richard M. Ryan. 2003. “The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being.” Journal of Personality and Social Psychology 84 (4): 822–848.

Edwards, S. D. 2016. “Influence of HeartMath Quick Coherence Technique on Psychophysiological Coherence and Feeling States.” African Journal for Physical Activity and Health Sciences 22 (4:1) 1006–1018.

Fry, L. W. 2003. “Toward a theory of spiritual leadership.” The Leadership Quarterly 14 (6): 693–728.

Fry, L. W. 2005. “Toward a theory of ethical and spiritual well-being, and corporate social responsibility through spiritual leadership.” In Positive psychology in business ethics and corporate responsibility, edited by R. A. Giacalone, C. Dunn, and C. L. Jurkiewicz, 47–84. Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Fry, L. W. 2008. “Spiritual Leadership: State-of -the-Art and Future Directions for Theory, Research, and Practice.” In Spirituality in Business: Theory, Practice, and Future Directions, edited by J. Biberman and L. Tishman, 106–124. NY: Palgrave.

Jäkel, A., en von Hauenschild, P. 2012. “A systematic review to evaluate the clinical benefits of craniosacral therapy.” Complementary Therapies in Medicine 20: 456–465.

Kim, Dae-Keun, Jyoo-Hi Rhee, en Seung Wan Kang. 2014. “Reorganization of the Brain and Heart Rhythm during Autogenic Meditation.” Frontiers in Integrative Neuroscience 7: 1–9.

Kratz, S.V., Kerr, J., and Porter, L. 2017. “The use of CranioSacral therapy for Autism Spectrum Disorders: Benefits from the viewpoints of parents, clients, and therapists.” Journal of Bodywork & Movement Therapies 21: 19–29.

McCraty, R., en D. Childre. 2010. “Coherence: Bridging Personal, Social and Global Health.” Alternative Therapies 16 (4): 10–24.

McCraty, R., en F. Shaffer 2015. “Heart rate variability: new perspectives on physiological mechanisms, assessment of self-regulatory capacity, and health risk.” Global Advances in Health and Medicine 4(1): 46–61.

McCraty, R., M. Atkinson, D. Tomasino, en R. T. Bradley. 2009. “The Coherent Heart : Heart–Brain Interactions, Psychophysiological Coherence, and the Emergence of System–Wide Order.” Integral Review 5 (2): 11–114.

McCraty, R., W. A. Tiller, en M. Atkinson. 1996. “Head-heart entrainment: a preliminary survey.” Proceedings of the Brain-Mind Applied Neurophysiology EEG Neurofeedback Meeting, Key West, FL.

Morris, S. M. 2010. “Achieving collective coherence: group effects on heart rate variability coherence and heart rhythm synchronization.” Alternative Therapies in Health and Medicine 16 (4): 62–72.

Peirsman, Etienne, en Marijke Baken. 2003. Cranio-sacraal therapie. Nederland: Ankh-Hermes.

Saadi, D. B., Sørensen, H. B. D., Hansen, I. H., Egstrup, K., Jennum, P., en Hoppe, K. 2014. ePatch® – A Clinical Overview. Denmark: DTU Orbit.

Sandra, Danny, en Sharda S. Nandram. 2019. “Driving Organizational Entrainment through Spiritual Leadership.” Journal of Management, Spirituality & Religion, March, 1–17.

Upledger, J. E. 2002. Somato Emotional Release: Deciphering the Language of Life. Berkeley, CA: North Atlantic Books.

Upledger, J. E., 1995. “CranioSacral Therapy – Part 1: Its Origins and Development.” Subtle Energies 6 (1): 1-53.

Upledger, J. E., en Vredevoogd, J. D. 1983. CranioSacral Therapy. Seattle, WA: Eastland press.