SNRO feliciteert de PCSA met her-accreditatie

Op 10 december 2019 ontving de PCSA het verheugende bericht dat de school opnieuw voor drie jaar het predicaat HBO-conform toegekend heeft gekregen, tot 1 december 2022.

Wat betekent dat?
Elke drie jaar moet de PCSA aan de SNRO, een onafhankelijk accreditatie-instituut*, aantonen dat ten eerste het onderwijs op HBO-conform niveau is, en ten tweede dat er continu aan de verbetering van de kwaliteit wordt gewerkt. De randvoorwaarden voor goed onderwijs moeten op orde zijn, en blijven.

De SNRO vraagt daarom naar de visie van een opleider, naar de manier waarop die zich tot de omgeving verhoudt, en de manier waarop de visie in deskundig onderwijs, begeleiding en organisatie zijn beslag krijgt. Dat blijft niet bij vertellen: de school moet dit uitgebreid kunnen aantonen. Dat is dus opnieuw gelukt, en daar zijn we trots op.

Nut en noodzaak
De school heeft de ervaring dat het her-accreditatieproces een nuttige leidraad is voor de verdere ontwikkeling van onderwijs, -begeleiding en -organisatie. De studenten hebben ook middels een enquête begin 2019 aangegeven dat zij waarde hechten aan het predicaat HBO-conform; nog meer dan aan de vergoedbaarheid van de sessies. Vandaar ook dat wij ons ook de komende drie jaar weer zullen inzetten voor het borgen van de kwaliteit. 

Geschiedenis
De eerste erkenning van de PCSA als HBO-conforme opleiding dateert van 2011, toen nog afgegeven door de “beroepsvereniging” voor opleiders, de FONG. Bij de FONG is de PCSA nog altijd aangesloten, ook voor de bevordering van kwaliteit en deskundigheid.

Toen het onafhankelijke instituut SNRO werd opgericht, voortgekomen uit de FONG, was de PCSA een van de eerste opleidingen die in 2016 een formele accreditatie verkreeg. Een dergelijke accreditatie moet elke drie jaar opnieuw worden aangevraagd.

* De SNRO accrediteert particuliere opleidingen, conform dezelfde richtlijnen als de NVAO doet bij het reguliere HBO.