Medische Basiskennis

Heel de Mens  

Therapeuten moeten per jaar 2 dagdelen (= 1 dag) MBK bijscholen.

Wij bieden een reeks van uiteindelijk 4 dagen nascholing MBK. 

Tijdens de eerste dag maak je kennis met complementaire medische kennis en inzichten, die een wonderbaarlijke onderbouwing geven aan de term “psychosomatiek”. We duiken daarvoor in de beginfase van de embryologie, de evolutie in de ontwikkeling van de kiembladen en de fascinerende biologische aansturing van genezing en herstel vanuit de hersenen.

Als je eenmaal deze natuurlijke dynamiek tussen de ziel, het brein en de organen begint te doorgronden, opent zich een bekrachtigende en hoopvolle basis voor een hernieuwd vertrouwen in je lichaam.

Tijdens de tweede dag gaan we dieper in op specifiekere implicaties van de biologische natuurwetten bij verschillende aandoeningen. Hierdoor krijgen we meer en beter begrip en inzicht in de wereld van de psychosomatiek, een fascinerende wereld die uitgaat van de levende en belevende mens.

Er wordt stilgestaan bij meerdere functies van een aantal organen en bij organen waarin zich een tumor heeft ontwikkeld. We proberen gevoel te krijgen voor de intelligentie die daarachter werkzaam kan zijn en wat die intelligentie beoogt.

Tevens zullen er een paar manieren besproken worden waarop ons lichaam (onbewust) kan reageren op een “slecht-nieuwsgesprek”, als er uitspraken over mogelijk (dis)functioneren van een orgaan worden gehoord, of als er sprake is van een ziekenhuisopname.

De docent van deze dagen is Andreas Cuppen.

De weg die Andreas de afgelopen 40 jaar aflegde van arts naar natuurarts en Cranio sacraal therapeut wordt vooral gekenmerkt door een groeiende natuurlijke eenvoud, verwondering en vreugde.

Data: 
Deel 1: 14 juni 2018
Deel 2: 29 maart 2018, 25 oktober 2018

Lestijden: 10.00-17.00 uur
Kosten €135.00 incl. koffie/thee en lesmateriaal. PCSA is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

<< vorige pagina

Medische Basiskennis